S.P.O. Smíšený přezvědný oddíl

05 Lis S.P.O. Smíšený přezvědný oddíl

140813-SPO-UK-starý-znaky-brigády-827x1024Průzkumná jednotka velitele brigády složená z obrněných transportérů obrněných aut a další techniky. Hlavní bojovou silou bylo 15 obrněných z počátku provizorních vozů Standart  Beaverrete  II,  které nahradily v září 1942 modernější Humber LRC. Jednalo se o typy Mk.II a Mk.III. Kromě toho jednotka měla ve výzbroji 23 universal carrierů a  12 nákladních automobilů různých typů.  Prvním velitelem  S.P.O.  byl plk. J. Vrzáček.  Kmenový stav jednotky (1941) byl 249 mužů, z toho 235 příslušníků mužstva. Po reorganizaci brigády byla jednotka přejmenována na MPO – Motorizovaný přezvědný oddíl ,  později na frontě u Dunkerque se jednotka stala základem pro vznik Tankového praporu 3.

140813-SPO-UK-1

Fordson WOA a průzkumné Humbery LRV Mk.II a III Smíšeného přezvědného oddílu při cvičení „GODIVA“ zajímavé je označení kříži které označovalo nepřátelskou stranu.

 

140813-SPO-UK-2

Obrněná auta Standard Beaverrete Mk.II a universal Carrier Smíšeného přezvědného oddílu

 

28. listopadu 1941, kdy se ve Velké Británii konalo cvičení s námětem – „Procvičení střetného boje ve větších skupinách“ V té době se Československá brigáda ve Velké Británii nacházela ve městě Leamington a jeho okolí. Rozhodčí cvičení byl toho času plk. dělostřelectva Alois Liška, pozdější velitel Československé samostatné obrněné brigády.

Strana modrá-  pěší prapor 2, Kulometná rota, BKPÚV, I.oddíl dělostřeleckého pluku.

Označení vozidel modrým praporkem – mužstvo označeno přilbou na hlavě.

Strana červená – pěší prapor 1, SPO, 1. baterie dělostřeleckého pluku Vozidla bez označení – mužstvo bez přileb.

140813-SPO-UK-3

Průzkumné Humbery LRV Mk.II a III Smíšeného přezvědného oddílu při cvičení „GODIVA“ šachová figurka na blatníku označuje britský XI. sbor. Věž ve znaku sboru byla také obecně chápána jako symbol velkého množství objektů opevnění, které XI. sbor vybudoval na pobřeží Británie při protiinvazivních přípravách v letech 1940 – 1941.

 

140813-SPO-UK-4

Převzetí standarty S.P.O. od Jugoslávských žen 1941. V popředí motocykly Norton se sidecarou, v pozadí Standard Beaverette Mk.II

 

140813-SPO-UK-5

Průzkumný Humber LRV Mk. III Smíšeného přezvědného oddílu.