Nátěry ocelových silničních a železničních mostů v ČSR

07 Lis Nátěry ocelových silničních a železničních mostů v ČSR

Jaroslav Špitálský

Československo připravující se na válečný střet se sousedním Německem, se snažilo zastřením důležitých bodů ztížit orientaci nepřátelských pilotů nad naším územím. Mezi tyto orientační body patřily i mosty.

Dne 20. června 1938 byla vypracována směrnice Ministerstvem národní obrany (MNO) nařizující užití barevných tónů k ošetření kovových mostních konstrukcí proti rezavění. Tato směrnice stanovila tyto všeobecné pokyny:
1) Již v míru je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby se důležité železné objekty, zejména mosty, nestaly nápadnými svými nevhodnými nátěry.
2) Objekt opatřený nápadným nebo často dokonce křiklavým nátěrem stává se vhodným orientačním bodem nepřátelskému letci. Zvláště objekty, opatřené lesklými a světlými hliníkovými nátěry svítí na velikou dálku, zejména za slunečného počasí a za měsíční noci.
3) Avšak sebelépe voleným zastíracím nátěrem nelze ocelové stavby úplně zastřít, neboť jejich tvar se projevuje letci ostrými obrysy a stíny, zvláště tvar ocelových mostů nad lesklou vodní hladinou, již zastřít nelze a jež zůstane proto vždy jedinečným vodítkem pro letce. Je však prokázáno, že vhodně voleným nátěrem se značně podporuje nenápadnost objektu v jeho okolí. A o to vojenské správě jde.
4) Podle provedených zkoušek by tomuto požadavku lépe vyhovovaly nátěry vícebarevné (zastírací), nanesené v nepravidelných skvrnách, jež ruší nápadnost pravidelných tvarů konstrukce. Takovým nátěrem opatřuje vojenská správa svůj válečný materiál (vozidla, děla, pontony a podobně). MNO však netrvá na tom, aby byl obdobně prováděn i nátěr mostních a jiných důležitých objektů, protože tyto nátěry jsou velmi drahé a nelze je proto všeobecné požadovat.
5) Proto bude nutno prakticky provádět nátěry jednobarevné, avšak vždy bez lesku, takového odstínu, aby jím opatřená konstrukce vhodně splývala se svým okolím, jež je v tom kraji po delší dobu v roce.
6) Nejvhodnější tóny barev jsou odstíny barvy šedé, šedomodré a šedozelené. Barva šedomodrá je všeobecnou barvou pozadí a odstíny barvy šedozelené nejlépe splývají ve většině případů s okolím objektu.
7) Uvedené barvy a jejich odstíny jsou uvedeny v tabulce. Ochranný nátěr, provedený v různých odstínech těchto barev vyhovuje též požadavku snadno pozorovat rzivé skvrny a podle toho provádět opravné nátěry.
8) Křiklavé nátěry, jako jsou např. bílé, stříbrné, žluté, červené a podobné, jakož i všechny nátěry lesklé a svítivé, MNO zakazuje provádět.
9) U mostů železničních nechť rozhodne o vhodné volbě tónů a barevném nátěru ředitelství státních drah (pro mosty delší než 100 metrů) nebo odbor pro udržování dráhy (pro mosty kratší než 100 metrů), vždy v dohodě s příslušným žel. trať. velitelem.
10) U silničních mostů doporučuje MNO, aby o vhodnosti nátěru rozhodovalo příslušné technické oddělení okresního úřadu, ať jde o mosty státní či nestátní (okresní, obecní, soukromé a zemské), a to u mostů delších než 50 metrů vždy po předchozí domluvě se zemským úřadem.

Prameny:
VÚA Praha: MNO čj. 12003 Dův.-IV/1.odděl.1938, MNO čj. 12705 Dův.-IV/1.odděl.1938 a MNO čj. 18310 Dův.-IV/1.odděl.1938

 

IMG_0040

obr. Vzorník barev určených k povrchové úpravě kovových mostních konstrukcí.