Lehký kulomet Lewis

10 Lis Lehký kulomet Lewis

Lehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli osobním neshodám Lewise s generálem Crozierem, Lewis tedy roku 1913 opouští armádu a odjíždí do Belgie, kde zakládá společnost ArmeAutomatiqueLewis. Kulomet se také velice zalíbil ve Velké Británii, je zakoupena licence a zbraň začíná být vyráběna také ve zbrojovce Birmingham SmallArmsCompany. Po vypuknutí první světové války a napadení Belgie Němci, se veškerá výroba přesouvá do Velké Británie…

LewisLehký kulomet Lewis Mk.I byl vynalezen roku 1911 plukovníkem americké armády Isaacem Newtonem Lewisem. Kulomet se v americké armádě příliš neujal, pravděpodobně kvůli osobním neshodám Lewise s generálem Crozierem, Lewis tedy roku 1913 opouští armádu a odjíždí do Belgie, kde zakládá společnost ArmeAutomatiqueLewis. Kulomet se také velice zalíbil ve Velké Británii, je zakoupena licence a zbraň začíná být vyráběna také ve zbrojovce Birmingham SmallArmsCompany. Po vypuknutí první světové války a napadení Belgie Němci, se veškerá výroba přesouvá do Velké Británie. Belgická armáda byla prvním vojskem, které kulomet Lewis použilo v širším měřítku, zbraň byla Němci velice obávaná a vysloužila si přezdívku „Belgický chřestýš“. Britové oficiálně přijali zbraň do výzbroje roku 1915 v ráži .303, jako lehký pěchotní a protiletadlový kulomet, později byl montován jako nesynchronizovaný pohyblivý kulomet i do letadel, do tanků byl montován pouze krátce, a to do zkonstruování lepšího zásobníku do kulometu Hotchkiss, kterým byl nahrazen. Od roku 1917 byl kulomet také licenčně vyráběn v USA zbrojovkou SavageArms Co., nejprve v ráži .303 pro kanadskou armádu a australské jednotky Anzac, později v ráži .30-06 i pro potřeby US Army. Pravděpodobně však zásluhou generála Croziera byl kulomet brzy nahrazován kulomety Chauchat francouzské výroby.

ThKulomet Lewis na brehu reky v palebnem postaveni

Kulomet Lewis na břehu řeky v palebném postavení

Čechoslováci bojující v československých legiích (opomeneme-li krajany bojující v řadách britské, americké a kanadské armády, kde nebyly vytvořeny ryze české jednotky) se mohli s kulometem setkat v Rusku. Carské Rusko totiž roku 1917 koupilo 10 000 kulometů v ráži .303 od britské vlády a dalších 10 000 kulometů v ráži .30-06 objednalo v USA. Těch bylo nakonec dodáno necelých 6 000 kusů. Naši legionáři tyto lehké kulomety používali vedle francouzských automatických pušek Chauchat, které se díky své nespolehlivosti netěšily velké oblibě. O oblíbenosti kulometů Lewis svědčí i vzpomínka na kulometčíka Doudu zaznamenaná v Kronice Úderného praporu, který po tom, kdy mu při dobývání bajkalských tunelů došla munice, pravil:,,Luisku jim nenechám, kluci ke mně a na bodák!“ Po boji byl nalezen mrtev vedle svého oblíbeného kulometu.

ThPrvni ceta vyzvedne roty 6. pluku s kulometem Lewis

První četa výzvědné roty 6. pluku s kulometem Lewis

V meziválečném období byly kulomety ukořistěné Němci za první světové války hojně používány Werewolfem a jednotkami Freikorps. Během krize po pádu Francie a během druhé světové války bylo mnoho těchto zbraní vytaženo ze skladů, opraveno a byly jimi vyzbrojovány především jednotky druhého sledu, domobrana a protiletecká obrana. Zde byl Lewis považován za nejúčinnější zbraň proti nízko letícím letounům. Na začátku války v Pacifiku byly kulomety nasazeny v první linii novo-zélandskou, americkou a britskou armádou v bojích proti Japonsku, byly jimi také vyzbrojovány lodě a čluny. Po druhé světové válce byly tyto kulomety omezeně používány především v bojích na Blízkém a Středním východě.

Kulomet Lewis je se svou hmotností 13kg a délkou 1 280mm považován za první sériově vyráběný lehký kulomet. Kadence střelby je 500 – 600 ran za minutu, účinný dostřel 800m.  Zásobníky se vyráběly ve verzi na 47 nebo 97 nábojů.

 

ThKulomety Lewis a Maxim v utrobach obrneneho vlaku

Kulomety Lewis a Maxim v útrobách obrněného vlaku

 

ThSkupina ceskoslovenskych legionaru na Sibiri s kulomety Lewis a Chauchat

Skupina československých legionařů na Sibiři s kulomety Lewis a Chauchat

ThZaclon kulomety Lewis u Jekaterinovky na Volze

Záclon kulomety Lewis u Jekatěrinovky na Volze