Kulomet vz.24 (vz.7/24)

10 Lis Kulomet vz.24 (vz.7/24)

 

Jan Žabka

Ve stručnosti k tomuto kulometu a jeho působení nejen u čs. branné moci za první republiky. Kulometu vz.24 předcházel kulomet vz.7/12 z pozůstatků výzbroje zděděné od Rakousko-Uherské armády. Kulomet vz.7/12 (resp. jeho předchůdce vz.07) zkonstruoval v roce 1902 němec Andreas Schwarzlose na náboj ráže 8mm systému Mannlicher, ale díky sjednocování střeliva u pušek a kulometů ve dvacátých letech u čs. armády, došlo k jeho adaptaci u Zbrojovky ing.Františka Janečka v Praze na střelivo ráže 7.92mm systému Mauser.  Základní rozdíly oproti původnímu kulometu vz.7/12 nebyly jen v úpravě ráže, ale zároveň se změnou používaného náboje a jeho výkonu došlo k odlehčení závěrového mechanismu, zkrácení předsuvné zpruhy a délce hlavně a to o prodloužení o 100mm, což sebou neslo i úpravu chladiče. Po adaptaci starých kulometů vz.7/12 byl kulomet nazýván jako těžký kulomet ,,Š“ vz.7/24. Zároveň s adaptacemi došlo i na výrobu nových kulometů, ty nesly název těžký kulomet ,,Š“ vz.24. Později došlo ke změně označení a to takto: z těžkého kulometu ,,Š“ vz.7/24 a ,,Š“ vz.24, na označení: kulomet vz.24 (7/24).

Obr. Snímek kulometného družstva z dvacátých let. Záběr je obdivuhodný hned několika věcmi. První je výzbroj družstva tvořená kulomety ,,Š“ 7/12 s lehkými podstavci a puškami Mannlicher M95. Za povšimnutí stojí i malé truhlíky na náboje pro pásy na 100 ran. Další je ústroj vojáků. Na hlavách mají přilby vz.19, většina je oblečena do tzv.,,Vladivostockého“ stejnokroje. Trnové opasky s navlečenými sumkami vz.I a vz.III (Mannlicher) a závěsníky s bodáky pro pušku M95. Na zádech mají sbalené americké torby.

Úpravy a výroba kulometů těchto vzorů probíhaly ve Zbrojovce Janeček v letech 1922-1934. během té doby bylo adaptováno 4987 kulometů vz.7/12 a 16 a nově vyrobeno 2253 nových kulometů vz.24. úpravy a výroba neprobíhaly jen u kulometů, ale dotkly se i jejich nedílné součásti a to podstavce. Ve stejné době došlo na generální opravu 4314 podstavců a na výrobu 3253 nových podstavců. Celkem tedy armáda vlastnila 7.240 kulometů a 7.567 podstavců vz.7/24 a vz.24. Kulomet vz.24 (7/24) byl považován za výkonný a spolehlivý kulomet, proto byl u armády ve výzbroji až do roku 1938. Jeho jedinou nevýhodou bylo použití textilních pásů na náboje, což vyžadovalo přimazávání olejem, čímž docházelo často k zašpinění stejnokroje obsluhy. Proto vojáci používali ochranné límce, které se šily z vybrakovaných součástek výstroje, aby nevznikaly zbytečně velké výdaje za nové uniformy náhradou za znečištěné. Později měl být kulomet postupně nahrazován novým kulometem vz.37 s produkce Zbrojovky Brno.

Obr. Obsluha kulometu vz.7/12 zachycená při čištění zbraní. Z kulometu je vyjmuta hlaveň, kterou právě prohlíží desátník aspirant v pravé části snímku. Za ním vpravo ,,vyčuhuje“ z pouzdra závěru předsuvná zpruha. Na snímku jsou čištěny i pušky vz.24 a u ležícího svobodníka je viditelná pistole vz.24.

  V rámci čs.branné moci nebyl tento kulomet ve výzbroji jen u kulometných rot pěších jednotek, ale byly jimi také vybaveny obrněné automobily OA vz.27 a to vzorem 7/24. Dále také dva tanky Renault FT-17 a v nemalém počtu kulometů též obrněné vlaky. Kulomet vz.24 (7/24) se dostal v letech 1936-1938 také do výzbroje opevnění. V objektech lehkého opevnění starého a nového typu tvořil hlavní část výzbroje, v těžkém opevnění byl umisťován pouze improvizovaně.

  K bojovém použití kulometu v rámci čs.branné moci došlo během střetů německého Sudetendeutsches Freikorps s čs. jednotkami Stráže obrany státu a armády na podzim roku 1938 v pohraničí a jistě i v bojích s maďarskou armádou v březnu roku 1939 na Podkarpatské Rusi. Nejvíce byl nasazen v bojích až u armády Slovenského Štátu, během druhé světové války, zejména při tažení do Sovětského Svazu. K jeho nasazení na území Slovenska patří boje během SNP v roce 1944. Využíván byl i jako kořistní zbraň Německou armádou, čímž se dostal na různá bojiště druhé světové války. S kulomety Schwarzlose se čs. vojáci setkali například i v pevnůstkách, které bránili u Tobruku v Africe roku 1941.  Po válce se již tento kulomet v Československu pro svoji zastaralost nevyužíval.

Obr. Kulometný roj s kulometem vz.7/24 uchyceným v objímce zadní nohy podstavce vz.24 při palbě proti letedlům.

 

Obr. Kulometný roj v palebné pozici s kulometem vz.24.

 

Obr. Kulomet vz.24 Slovenské armády.

 

Popis kulometu

 Kulomet vz. 24 je samočinná zbraň s pevnou, vodou chlazenou hlavní, bez uzamčení, u níž je po výstřelu k vyhození prázdné nábojnice a k opětnému nabití využito zpětného rázu plynů působících na dno nábojnice.

   Hlavní součásti kulometu jsou:

   1. hlaveň

   2. úplný chladič

   3. úplné pouzdro závěru

   4. úplný příklop závěru

   5. závěr

   6. řidítko

   7. úplný podavač

   8. podstavec

Hlaveň.

 Ke každému kulometu patří dva druhy hlavní:

  1. ostrá hlaveň

  2. cvičná hlaveň

 001

Obr. 1 Ostrá hlaveň

  Ostrá hlaveň je dlouhá 630mm. Vývrt hlavně má 4 pole a 4 rýhy, tvořící pravý konstantní závit. Průměr vývrtu  mezi poli (ráže) je 7,78mm. Vzadu je vývrt rozšířen v hladkou nábojní komoru.

  Na povrchu je hlaveň od ústí až po těsnící nákružek hněděna, aby nerezavěla. Hlaveň má tvar protáhlého komolého kužele, zadní zesílená část je válcovitá.

  U ústí je hlaveň vypracována v osmiboký hranol sloužící k uchycení hlavňového klíče a zároveň jako rozpoznávací znak.

  Cvičná hlaveň je dlouhá 643mm. Po celé délce je hladce vrtaná; průměr vývrtu je 4,65mm. U ústí v délce 14,5mm má vývrt 8,8mm.

  Zevně se liší od ostré hlavně tím, že místo osmibokého hranolu je opatřena u ústí v délce 20mm kruhovým vroubkováním a zepředu má příčný výřez pro hlavňový klíč.

Úplný chladič.

  Úplný chladič je válec asi na 4 l. chladičem prochází hlaveň a při střelbě je chlazena vodou. Za mrazu se plní chladič směsí vody a čistého glycerinu v poměru 1 : 1.

002

Obr.2 Chladič

Úplné pouzdro závěru.

Úplné pouzdro závěru nese hlaveň s chladičem, podavač a vede závěr; zezadu je uzavřeno řidítkem, shora pak příklopem závěru.

 012

Obr.3 Pouzdro závěru

Úplný příklop závěru.

Úplný příklop závěru uzavírá shora pouzdro závěru; v něm je uložena maznice a nahoře je na něm upevněno hledí.

 004

Obr.4 Příklop závěru

Závěr.

Závěr má: úplný závorník, vnitřní kloub, úplný vnější kloub, úplný úderník, spoušťové táhlo, předsuvnou zpruhu, přední kroužek předsuvné zpruhy a zadní kroužek předsuvné zpruhy.

003

Obr.5 Závěr (závěr uzavřen – úderník spuštěn)

Řidítko.

Řidítko uzavírá zadní část pouzdra závěru, v něm je uloženo tlačítko spouště.

005

Obr.6 Řidítko

Úplný podavač.

Úplný podavač má: podavač, úplné pouzdro podavače, a úplný příklop podavače.

006

Obr.7 Podavač

Podstavec

Podstavec má: úplné koleno, levou nohu, pravou nohu, zadní nohu, úplnou kluzavku a sáňky.

Konstrukce podstavce dovoluje jeho použití ve třech základních polohách:

   a) v poloze nízké

   b) v poloze střední a

   c) v poloze vysoké

částečným vysunutím některé z vnitřních trubic lze polohu podstavce přizpůsobit každé nerovnosti půdy.

007

Obr. 8 Podstavec

  Poloha nízká: výška kulometu k úrovni ústí je 25cm. Přední nohy jsou nataženy kupředu, až posuvný obojek dosedne ke kolenu podstavce. Tato poloha je obvyklou polohou při dopravě podstavce, od něhož byl oddělen kulomet.

  Poloha střední: výška kulometu k úrovni ústí 45cm. Přední nohy jsou zpříčeny, až posuvný obojek dosedne na zadní svěrací obojek. Tato poloha je nestabilnější, a proto se jí též snažíme použít při střelbě vždy, kdykoliv to dovolí bojová situace.

  Poloha vysoká: výška kulometu k úrovni ústí 60cm. Vznikne z polohy střední vysunutím vnitřních trubic až na doraz.

  Kluzavka je oblouková lišta, po níž se posunují sáňky, jež spojují kulomet s podstavcem. Kluzavka má stupnici v rozsahu 600dc, dělenou po 5dc, číslovány jsou padesátky a stovky. Kluzavka má dvě řady otvorů pro omezné kolíky sáněk a na obou koncích vpředu po otvoru se závitem pro omezný šroub sáněk, který zabraňuje vysunutí sáněk z kluzavky

 Zubatka je oblouková lišta, která umožňuje přesný náměr kulometu při zajištěné střelbě. Na levé zubatce je dílcová stupnice v rozsahu 750dc, dělenou po 5dc, padesátky a stovky jsou číslovány.

Popis potřeb a součástí výstroje ke kulometu vz.24 (7/24).

 

  Tlumič kulometu vz. 24 je našroubován na šroub k opěrné zátce hlavně.dopředu se nálevkovitě rozšiřuje a vpředu má dva zářezy pro klíč.

  Dlouhý nábojový pás vz.24 pojme 250 nábojů. Na obou stranách pásu je každá padesátka průvlečky číslována k snažšímu zjištění počtu nábojů v pásu při střelbě. Nábojový pás vz.24 má: konopný pás, mosazné příčné proužky, trubkové nýty, velké vložky, malé vložky, 2 spojky a 2 kožené jazýčky.

  Schránka na nábojový pás ke kulometu vz.7/24 je dřevěná, okovaná. Víko je spojeno se schránkou stěžejí a vpředu samočinnou uzávěrkou. Nahoře má vybrání pro sklápěcí ucho schránky.

  Držadlo nábojových pásů vz.24 je lisováno z plechu do tvaru ,,T“. Ke každé schránce patří 3 držadla nábojových pásů, která se zasunují do schránky na náboje se strany hrotů střel.

008

Obr.9 Nábojový pás, schránka na nábojový pás a držadlo nábojového pásu

  Opěradla kulometu vz.24 se používá při střelbě volným kulometem.

  Nádrž na vodu vz.24 je tak velká jako dvě schránky na náboje. Pojme asi 10 l vody. Nádrž na vodu vz.24 má tyto součásti:

                                                     plechovku na vodu a

                                                     truhlík na plechovku.

  Pryžová výfuková hadice s přípojkou ke kulometu vz.7/24. Výfukovou hadicí se odvádí při déle trvající střelbě pára, která by se jinak hromadila vpředku kulometu, ztěžovala by zamíření a mohla by i prozradit umístění kulometu. Přední konec se připevní přípojkou na výfuk, zadní konec se položí stranou nebo za střelce, anebo se pára odvádí do nádrže na vodu, kde se ochlazením sráží opět ve vodu.

Pryžová hadice je dlouhá 180cm; předním koncem je nasunuta na zvlněnou část přípojky.

  Souprava záložních součástek I ke kulometu vz.24 tj. brašnička pro kulometného střelce vz.24 obsahuje:

1 úplný úderník kulometu vz.24

1 spoušťové raménko kulometu vz.24
1 vytahovadlo nábojnic ke kulometu vz.24
1 stříkací olejničku vz.24
1 šroubovník s rukojetí vz.88
1 žíněný kartáček na pušky
4 svorkové narážky ke kulometu vz.24

V prázdném prostoru jsou bílé čistící hadry a jemně mnutá konopná koudel.

009

Obr. 10 Brašnička kulometného střelce, vz.24

  Souprava záložních součástek II ke kulometu vz.24 tj. schránka na potřeby ke kulometu vz.24 obsahuje:

1 úplný závorník kulometu vz.24

1 vnitřní kloub kulometu vz.24
1 úplný vnější kloub kulometu vz.24
1 spoušťové raménko kulometu vz.24
1 zdvihač zápalníku ke kulometu vz.24 s rukojetí
1 příruční kladívko 0,25 kg s násadou
1 hlavňový klíč ke kulometu vz.24
1 klíč k opěrné zátce kulometu vz.24
1 klíč k mušce ke kulometu vz.24
1 klíč k podavači ke kulometu vz.24
1 plechovku na olej vz.24
1 nálevku vz.24
1 trojdílný vytěrák s koudelníčkem vz.88

1 kožený pytlík ke kulometu vz.24 obsahující:

            2 pera k vytahovači ke kulometu vz.24

            2 vytahovače pro kulomet vz.24

            1 úplné vodní víčko ke kulometu vz.24

1 olejovou zátku ke kulometu vz.24

2 omezné šrouby sáněk podstavce kulometu vz. 7/24

2 závlačky k vnějšímu kloubu kulometu vz.24

5 zápalníků kulometu vz.24

010

Obr.11  schránka na potřeby ke kulometu

Zdvihač zápalníku ke kulometu vz.24, s rukojetí (obr.12a) slouží k vyjímání zápalníku z úderníku.

Klíč hlavňový ke kulometu vz.24 (obr.12b) slouží k vyjímání a vkládání hlavní a parní trubky. Pro ostrou hlaveň se použije strany s osmibokým otvorem a svěracím svorníkem, pro hlaveň cvičnou strany pravoúhlé zahnuté a pro uzávěrku parní trubky se použije spodní strany s dvěma nýty.

Klíč k opěrné zátce hlavně ke kulometu vz.24 (obr.12c) slouží k vyšroubování nebo zašroubování opěrné zátky hlavně a šroubu k opěrné zátce hlavně, podle okolností tlumiče kulometu. Strana s menším výřezem a hranatými zuby je pro šroub k opěrné zátce hlavně, strana s větším výřezem a nýtovými zuby je pro opěrnou zátku hlavně; pro tlumič se použije tak, že se na plocho vloží do výřezů vpřed na tlumiči.

Klíč k mušce ke kulometu vz.24. (obr.12d) Strany s kolíky se používá k šroubu mušky, druhé strany pro různé matice kulometu.

Klíč k podavači ke kulometu vz.24. (obr.12e) Vidlicová část klíče slouží k vyjímání a vkládání opěrky k pružině podavače, druhý konec slouží k vyšroubování nebo našroubování ucpávkového šroubu. Šestibokého otvoru se užívá pro různé matice na kulometu

Plechovka na olej vz.24 pojme 1,5l oleje

Nálevka vz.24 (obr.12f) slouží k plnění chladiče vodou, maznice oleje, podle okolností k propláchnutí hlavně vodou k rychlejšímu ochlazení.

Pouzdro na záložní hlavně ke kulometu vz.24 je dřevěné a potažené koží. S obou stran má po podélném otvoru pro ostrou hlaveň.

Nosný popruh vz.35 slouží k dopravě kulometu, podstavce a schránek na náboje, pokud je materiál nesen mužstvem.

Plničky vz.24 používá se: a) k plnění kulometných nábojových pásů vz.24

                                           b) k rovnání nábojů v kulometních nábojových pásech a

                                           c) k vytahování nábojů z nich.

Rovnadlo ke kulometu vz.24 je deska z tvrdého dřeva, s úhlovým železem, které je opatřeno otvory pro střely. O úhlové železo se opírá předním okrajem nábojový pás vz.24 při vyrovnávání nábojů. Na desce je kontrolní rýha, podle níž třeba vyrovnat dna nábojnic. Vespod je dřevěná lišta, o níž opíráme rovnalo při vyrovnávání nábojů v pásu.

Nacpavač ke kulometu vz.24 je ploché prkénko z tvrdého dřeva, vypracované v rukojeť. Slouží k zatlačení nábojů do pásů

011

Obr.12  potřeby ke kulometu

Technické údaje.

   Váha kulometu s vodou a olejem  .  .  .  .  .  .  .   24,50 kg

   Váha kulometu bez vody a oleje   .  .  .  .  .  .  .  20,75 kg

   Váha podstavce vz.7/24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,20 kg

   Váha schránky s 250 ostrými náboji

                vz.23 v páse a 3 držadel nábojového pásu  .  .  9,025 kg

   Váha schránky s 250 ostrými náboji

                vz.34 v páse a 3 držadel nábojového pásu  .  .  9,725 kg

               Váha nádrže na vodu vz.24 (plné)  .  .  .  .  .  .  . 13,60 kg

               Váha nádrže na vodu vz.24 (prázdné)  .  .  .  .  .  3,60 kg

               Váha schránky na potřeby ke kulometu vz.24  .

               Celková délka kulometu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1045mm

               Délka hlavně ostré  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  630mm

               Počáteční rychlost střely vz.23  .  .  .  .  .  .  .  .  . 835 m/vt.

               Počáteční rychlost střely vz.34  .  .  .  .  .  .  .  .  . 750 m/vt.

   Největší vodorovný dostřel střelou vz.23  .  .  .  . asi 3200 m.

               Největší vodorovný dostřel střelou vz.31  .  .  .  . asi 4500 m.

               Teoretická rychlost střelby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 ran/min.

               Praktická rychlost střelby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300-400 ran/min.

Střelivo a jeho balení.

Pro kulomet vz. 24 (7/24) jsou předepsány tyto druhy nábojů:

1) 7,92mm ostré náboje vz.23 (tytéž jako pro pušku vz.24 a kulomet vz.26)

2) 7,92mm redukované ostré náboje vz. 30 pro kulomet vz.24 (7/24)

3) 7,92mm průbojné náboje vz.31

4) 7,92mm červeně svítící ostré náboje vz.28

5) 7,92mm cvičné náboje vz.30 pro kulomety vz.24 (7/24)

6) 7,92mm školní náboje vz.24 (tytéž jako pro pušku vz.24 a kulomet vz.26)

013

Obr.13  7,92mm náboje pro kulomet vz. 24 (7/24)

 

,,Naše Schwarzloska“ vz.7/24 při ukázce v Lichkově

Prameny:

Rukověť pro poddůstojníky díl.III pro kulometné jednotky pěchoty a jezdectva Praha 1938

Výrobo kulometů ,,Š“ VE Zbrojovce ing.F.Janeček a jejich dodávky pro československou armádu; Daniel Povolný, Historie a Vojenství, číslo 4/2004

Fotografie:

Rukověť pro poddůstojníky díl.III pro kulometné jednotky pěchoty a jezdectva Praha 1938

Sbírka Vilém Fencl

VHA Praha

Karolina Leiblová