Souhrn fotografií týdne 2013

26 Lis Souhrn fotografií týdne 2013

foto_tydne_45

Vodní cisterna Bedford MWC Československé samostatné brigády ve Velké Británii. Cirka 1941

foto_tydne_44_vanoce_leamington_41.jpg

Vánoční výzdoba baráku českosloveských vojáků ve Velké Británii. Leamington Spa 1941

foto_tydne_43

Zasněžený Cromwell Mk.IV/V s korbou typu F od Motorisovaného přezvědného oddílu Československé samostatné obrněné brigády. Zima 1944–1945 Dunkerque

foto_tydne_42

Mobilní zubní laboratoř pro československé příslušníky bojující v řadách RAF. Vůz daroval kanadský červený kříž v zastoupení Mrs. Beamout (vpravo), nalevo od ní pak předsedkyně Československého červeného kříže paní Hana Benešová, manželka presidenta E. Beneše. 12. prosinec 1941

foto_tydne_41_Bedna-na-zasobniky-Lk.26

Střelec a pomocník lehkého kulometu vz. 26 meziválečné Československé armády na „armádním kole“. Kulomet a bednu na záložní zásobnííky mají upevněné na tlumoku vz. 24. Fotografie byla pořízena při armádních zkouškách při zavádění kulometu do služby.

foto_tydne_40

Československo-polská baterie Tobruk 1941: V druhé polovině října 1941 byl Československý prapor 11 – „Východní“ zařazen do polské brigády v západním sektoru obrany obklíčeného Tobruku.

foto_tydne_39

Velitel Čs. samostatné obrněné brigády gen. Alois Liška po návratu brigády do vlasti. Praha – Vypich 30. května 1945. Arm. gen. Alois Liška by 20. listopadu 2013 oslavil 118 let od narození v Záborčí u Malé Skály. Čest jeho památce!

foto_tydne_38_Cetar-Karel-Biheller-–-Borsky

Četař Karel Biheller-Borský (13. 5. 1921–9. 8. 2001), fotograf 1. čs. brigády v SSSR před útokem na Kyjev. Dne 5. 11. 1943 postupoval přímo v prvním sledu pěchoty 2. polního praporu a při pořizování dokumentárních snímků z bojů, byl těžce raněn střepinami dělostřeleckého granátu. Jeho fotoaparát zmizel a tak přímo z bojů brigády u Kyjeva není známa žádná fotografie.

foto_tydne_37

Originální letecký snímek operační oblasti kolem města Dunkergue, kde operovala v letech 1944–1945 naše Československá samostatná obrněná brigáda. Na úspěšný útok z 28. října 1944, navázal útok na témže místě dne 5. listopadu 1944. Nepřítel však získal zpravodajské informace o soustředění jednotek naší brigády a na útok se pečlivě připravil. I když se podařilo některé vytyčené cíle dobýt, útok skončil velkými ztrátami, 36 padlých, 101 zraněných. Čest jejich památce! Brigáda přišla také o 12 tanků a několik kusů další techniky. Němci utrpěli velké ztráty v pozemním boji a také díky náletům spojeneckých letadel, bránící se prapor Korn v daném perimetru přestal existovat, brigáda získala 164 zajatců.

foto_tydne_36

Na státní svátek 28. října 1944 uskutečnila Čs. samostatná obrněná brigáda u Dunkerque, pod velením gen. Lišky, útok na vybrané cíle. Utok byl velmi úspěšný, podařilo se zničit některá postavení a zajmout 400 německých vojáků. Ztráty brigády byly 18 mrtvých a 56 raněných. Čest jejich památce. Fotografie s tankem Stuart a Halftruckem International pochází z alba gen. Lišky.

foto_tydne_35

Karel René Misík, rodák z Mladé Boleslavi zvaný „Tancmajstr“ v kabině Fordu WOT2. Anglie, Northampton 24. 10. 1943

foto_tydne_34

Velitel 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR plk. Vladimír Přikryl na upraveném voze Dodge. Brigáda se účastnila v záři roku 1944 bojů o Duklu a do poloviny října byla přesunuta na frontu u Zvolena na Slovensku.

foto_tydne_33

Vzpomínka na mobilizaci v Mnichově Hradišti. Důstojník v soukenném stejnokroji před polní kuchyní. 13. 10. 1938

foto_tydne_32

Hraničáři z Děčína v letních stejnokrojích ve chvílích volna. Toho léta ještě nevěděli jak pohnutý osud čeká je a republiku na přelomu září a října 1938 po podepsání Mnichovského diktátu.

foto_tydne_31

Společná fotografie československých hraničářů s německými celníky byla v září roku 1938 spíše výjimkou.

foto_tydne_30

President republiky Tomáš Garrigue Masaryk, jako vrchní velitel brané moci, prohlíží v den svých narozenin (7. března 1925) pražskou posádku.  (Foto Vojta Praha III, vydáno Čsl. Červeným křížem k 10. výročí samostatného Československa.)

foto_tydne_29

Vojáci Československé armády před nákladním automobilem Praga „R“. Na sobě mají stejnokroje vz. 21 a řidiči i ochranné kožené kabáty a kopny. Fotografie byla dle použitých stejnokrojů, doplňků a vozu pořízena kolem roku 1925.

foto_tydne_28

President Dr. Edvard Beneš při návštěvě jugoslávského krále Petera u Československé brigády ve Velké Británii dne 21. 4. 1942.

foto_tydne_27_podkovari

Českoslovenští vojáci – podkováři ve stejnokrojích vz. 19. Voják se zástěrou má na sobě původně vladivostocký stejnokroj československého vojska na Rusi. Důstojník vlevo má pak původně R-U blůzu pro jezdectvo a čepici anglického vzoru. Stará Pára 1924

foto_tydne_26_Prislusnici-SPO-Norton

Příslušníci SPO (Smíšený předzvědný oddíl) Československé armády ve Velké Británii s motocyklem Norton při hře s anglickou mládeží. Léto 1941

foto_tydne_25

Gen. Heliodor Píka při předání zástavy Československé brigádě v SSSR.

foto_tydne_24

Stanový tábor československé jednotky na Středním východě. Západní břeh Jordánu – Jericho 1940

foto_tydne_23_28.9.40_Cholmodelay

Nově se formující Československá armáda ve Velké Británii přebírá od angličanů zbraně a techniku. Za pozornost stojí množství bicyklů a civilních osobních aut různých značek. V té době byl nedostatek dopravních prostředků. Cholmodeley Park 28. 9. 1940

foto_tydne_22

Cromwell Mk.VII od tankového praporu 1 Československé samostatné obrněné brigády, při cestě na přehlídku v Praze v květnu 1945. Tank je focen při brození Berounky v Berouně, kdy nebylo možné použít kvůli poškození místní most. Zajímavá je konfrontace tanku s pramící 🙂

foto_tydne_21

Naši hoši u francouzského děla Schneider 75 mm, při výcviku v Jižní Anglii, 1941.

foto_tydne_20

Cvičné střelby z Těžkého kulometu „Š“ vz. 24. Frekventanti jsou oblečeni v letních cvičebních stejnokrojích, dobře je patrné ramenní označení akademiků (voják s polním kukátkem v předu). Kulomet je v tzv. zajištěné poloze pro střelbu za snížené vyditelnosti (dvě svislé laťky vedle chladiče hlavně. 30. léta

foto_tydne_19

Jaroslav Selner na Středním Východě, před nákladním automobilem Ford F30 „Věra“ s kabinou No. 11

foto_tydne_18

Prezident exilové vlády v Londýně Dr. E. Beneš s pamětní přilbou „adrian“ darovanou příslušníky Českoslovenké armády evakuované z Francie. Londýn 1940

foto_tydne_17

Trubač a pochodující příslušníci prvního pluku Československé divize ve Francii, 1940. 13. 6. 1940 byly čs. jednotky poprvé nasazeny v boji. Začaly ústupové boje, které vyvrcholily kapitulací Francie. Části čs. vojáků se podařilo evakuovat do Velké Británie.

foto_tydne_16_Jaroslav-Selner-ME

Jaroslav Selner ve stejnokroji Československé armády na Středním východě mezi indickými vojáky britské armády.

foto_tydne_15

Příslušníci Roty doprovodných zbraní Československé samostatné brigády ve Velké Británii při cvičné střelbě z 3″ minometů. 1942

foto_tydne_14

10. rota 1. pluku Československého vojska na Rusi v Starokonstantinově, jako ochrana štábu 11 armády.

foto_tydne_13

Pomezí nad Ohří nedaleko Chebu, místo překročení státních hranic tzv. Kombinovaným oddílem, vedeným plk. Sítkem, který byl vyslán od Dunkerque, aby se symbolicky účastnil osvobozování vlasti po boku spojenců, jakožto předvoj naší západní brigády. 1. 5. 1945

 

foto_tydne_12

Čeští dobrovolníci 1. roty praporu C, 2. pochodového pluku francouzské Cizinecké legie, kterou francouzi přezdívali rotou „Nazdar“. V popředí s květinou a obalem na prapor stojí praporečník Karel Bezdíček.

foto_tydne_11

Posádka nabíjecího Carrieru Loyd Tankového praporu 2 Československé samostatné obrněné brigády, po návratu do vlasti. V pozadí nákladní Ford F60 s kabinou číslo 12. Kasejovice, květen 1945

 

foto_tydne_10.jpg

Československý voják s dobrovolnou sestrou Československého červeného kříže. Anglie 1942

 

foto_tydne_9

Kabinetní fotografie vojáka ve stejnokroji československého legionáře v Itálii.

 

foto_tydne_8

Poručík Rubinstein, desátník Vasjuk, vojín Poredričuk a nadporučík Carbo na samohybné houfnici SU–85 při osvobozování Československa, jak je zachytil britský válečný fotograf. Je tomu již 68 let, kdy na Ostravsku probíhala jedna z posledních velkých operací při osvobozování Československa, které se účastnila také  1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR.

 

foto_tydne_7

Vojáci Československého vojska na počátku dvacátých let. Zajímavá je kombinace vladivostockých stejnokrojů Čs. legií v Rusku a R-U doplňků a  výzbroje. Kulomety vz. 7/12 jsou na speciální trojnožce, se kterou byly používané provizorně jako lehký kulomet. U levého kulometčíka je na zádech dobře patrný americký tlumok tzv. „usárna“.

 

foto_tydne_6_Vilem-Stanovsky

Méně známá fotografie gen. Viléma Stanovského ve francouzském pěšáckém stejnokroji. 27. 3. uplyne 117 let od narození jednoho z nejvýznamnějších čs. hrdinů, příslušníka roty NAZDAR a neohroženého pilota, který se podílel na budování čs. vojenského letectva. Fotografie pořízena firmou C. Prochazka, 78 Rue de Fontenay, Vincennes.

 foto_tydne_5

Jaroslav Selner, pozdější příslušník československého zahraničního odboje ve stejnokroji důstojníka prvorepublikové armády při cvičení.

 

foto_tydne_4

Příslušníci 22. pluku Československé legie ve Francii, při bojích na Těšínsku.

 

foto_tydne-3_-Cromwell-Milovice

Tank Cromwell v garážích v Milovicích. Tank je již v poválečném markingu.

 

foto_tydne_2

Frekventanti řidičského kurzu Československé armády. 1925

 

 foto_tydne_1 foto_tydne_1a

Náš nejúspěšnější stíhač v řadách RAF Karel Kuttelwascher zvaný „Kut“, na procházce válečným Londýnem se svým bratrem Janem (příslušníkem pozemní armády). Dvojici zachytil britský novinář z Planet News LTD.