Foto týdne – 10. rota 1. pluku Čs. vojska na Rusi

26 Lis Foto týdne – 10. rota 1. pluku Čs. vojska na Rusi

foto_tydne_14

10. rota 1. pluku Československého vojska na Rusi v Starokonstantinově, jako ochrana štábu 11 armády.