Souhrn exponátů týdne z titulní strany – 2014

28 Říj Souhrn exponátů týdne z titulní strany – 2014

 

exponát_týdne_medaile_dělpluk2

Pamětní odznak vydaný svépomocí děl. plukem 2 u příležitosti výročí sv. Barbory v roce 1937. Základ odznaku je symbol skřížených děl a dělových koulí použitých na odznaku dělovoda a mířiče Československé armády.

exponát_týdne_desky_ARCO

Kožené pamětní desky s podpisy důstojnického sboru Pěšího pluku 31 „ARCO“

exponát_týdne_legitimace_fin_stráž

Členská legitimace Svazu pohraniční finanční stráže republiky Československé.

exponát_týdne_vychazkova_přezka1 exponát_týdne_vychazkova_přezka2

Vycházková opasková přezka pro důstojníky zavedená ve dvacátých letech.

exponát_týdne_přezka_měď_1 exponát_týdne_přeska_měď2

Opasková přezka Československé armády – provedení z černěné mědi vyrobené na přelomu 20. a 30. let firmou B. Weilove.

exponát_týdne_RME69

RME69 – komerčně vyráběný amatérský přijímač RME69 z konce 30 let. Pro nedostatek vhodných přístrojů byl tento přístroj zakoupen a používán u Vojenskou rádiovou Ústřednou VRÚ která zajišťovala spojení s domácím odbojem a s operačně nasazenými skupinami odeslaných do protektorátu.

exponát_týdne_HS24

HS24 – komerčně vyráběný amatérský přijímač Hallicrafters SX24 Skyrider Defiant z konce třicátých let, vyráběný v USA. Pro nedostatek vhodných přístrojů byl tento přístroj zakoupen a používán zpočátku pro operační nasazení v protektorátu. Tento typ byl vysazen a používán například paraskupinou Silver A spolu s vysílačem „Libuše“.

exponát_týdne_radio

HSX17 – komerčně vyráběný amatérský přijímač Hallicrafters SX17 Super Skyrider z konce třicátých let, vyráběný v Chicagu USA. Pro nedostatek vhodných přístrojů byl tento přístroj zakoupen a používán Vojenskou rádiovou Ústřednou VRÚ která zajišťovala z Velké Británie spojení s domácím odbojem a s operačně nasazenými skupinami odeslaných do protektorátu.

exponát_týdne_cigarety_Players

Válečné cigarety Players a sirky

exponát_týdne_cigarety_Crane

Válečné cigarety (US) Craven

exponát_týdne_dovolení_přesvečerku

Stále dovolení přes večerku voj. Františka Valeše od Hraničářského praporu 1 „České družiny“ – 1933

exponát_týdne_cigarety_Plane

Válečné cigarety Plane

exponát_týdne_potvrzení_dragoun_pluk

Potvrzení Václava Zatřepálka z Prahy o absolvování řádné vojenské služby u Dragounského pluku „Antonína Švehly“

exponát_týdne_LP_desky_Liška

Desky z pozůstalosti pana arm. gen. Aloise Lišky D.S.O. Nejde o běžně vyráběné desky, ale o privátně nahrané s pevnou ocelovou podložkou na spodní straně desky.

exponát_týdne_tabulka_Pazourek

Tištěná cedulka na lůžko vojína Pazourka od Pěšího pluku 1.

exponát_týdne_termoska

Britská termoska vyrobená v roce 1943 pro uchovávání horkých či studených nápojů. Používali je osádky letadel či obrněných a jiných vozidel. Uvnitř plechového obalu je nádoba ze speciálního skla s dvojitou stěnou s vakuem. Plochý korkový špunt sloužil pro utěsnění obsahu. Šroubovací víčko mohlo sloužit zároveň jako kalíšek.

exponát_týdne_odznak_valečný_invalida

Odznak Československý válečný invalida 1939–1945, zřízený z rozhodnutí Ministerstva národní obrany z roku 1945. Byl určen všem vojákům bez rozdílů hodnosti, kteří byli po léčení uznáni lékařskou komisí jako neschopni další služby s trvalými zdravotními následky, tedy invalidé. Mezi veterány nebyl příliš populární. Odznak je postříbřený a na rubové straně ražený číslem, náš exemplář má číslo 468. Zatím se nepodařilo dohledat komu patřil.

exponát_týdne_kleště_minomet

Kleště k vytahování základních výmetných zápalek (Primary Charge) z britského 3″ minometného granátu. Používalo se např. při přebíjení selhané zápalky.

exponát_týdne_propustka_Hulka

Propustka z roku 1924 k 24 hodinovému opuštění posádky svob. Hůlkovi od Čs. pěšího pluku 44.

exponát_týdne_odznak_Lestweforget

Ražený pamětní odznak vydaný pro příslušníky naší zahraniční armády ve Velké Británii u příležitosti státního svátku 28. října 1940. „We march on, faithful to ourselves, faithful to Britain, Czechoslovak Army“ – „Pochodujeme dále, věrni sobě, věrni Británii, Československá armáda“

Kniha O Anglii a Angličanech vydaná „Kruhem přátel československé knihy v Anglii“ péčí týdeníku „Čechoslovák“ v Londýně na počátku Druhé světové války. Byla určena všem Čechoslovákům, kteří se v tu dobu vlivem pohnutých událostí ocitli ve Velké Británii, tedy zejména našim vojákům

Umělecká pamětní kazeta příslušníka Československé brigády ve Velké Británii. Součástí je originální ramenní označení na stejnokroje.

Kravatová spona se symbolem čepicového odznaku, vyrobená londýnskou firmou Silver, pro příslušníky Československé armády ve Velké Británii 1940–1945.