Exponát týdne – Odznak “Válečný invalida”

30 Nov Exponát týdne – Odznak “Válečný invalida”

exponát_týdne_odznak_valečný_invalida

Odznak Československý válečný invalida 1939–1945, zřízený z rozhodnutí Ministerstva národní obrany z roku 1945. Byl určen všem vojákům bez rozdílů hodnosti, kteří byli po léčení uznáni lékařskou komisí jako neschopni další služby s trvalými zdravotními následky, tedy invalidé. Mezi veterány nebyl příliš populární. Odznak je postříbřený a na rubové straně ražený číslem, náš exemplář má číslo 468. Zatím se nepodařilo dohledat komu patřil.