Dolní Vilémovice 21.6.2014

30 Lis Dolní Vilémovice 21.6.2014

V Dolních Vilémovicích si v sobotu 21. června 2014 připomněli 101. výročí narození zdejšího rodáka Jana Kubiše, člena paravýsadku Anthropoid, který provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zatímco loni se oslavy kulatého výročí narození točily kolem slavnostního otevření zrekonstruovaného rodného domu Jana Kubiše, letošní výročí patřilo dětem. Obec Dolní Vilémovice ve spolupráci s kluby vojenské historie Erika Brna a Rota Nazdar a Pěší rotou AZ Jana Kubiše totiž uspořádala branný závod pro děti pod názvem „Speciální výcviková škola Dolní Vilémovice“, během kterého si děti mohly vyzkoušet výcvik, kterým procházeli parašutisté ve Velké Británii. Mezi disciplínami tak byl hod bombou, střelba či dešifrování. Akce se zúčastnilo deset šestičlenných družstev z okolních obcí, spojených s paravýsadky vyslanými z Velké Británie. V Dolních Vilémovicích se tak krom domácích družstev objevily soutěžící z Myslibořic, Rešic a Rudíkova.

Před samotným startem se účastníci soutěže sešli před výstavkou historických zbraní a operačního materiálu, aby si vyslechli přednášku o vystavených věcech a popisu výsadku do protektorátu. Všichni bedlivě naslouchali slovům Petra Březiny a členů Roty Nazdar, neboť ve výkladu se nacházely odpovědi jak na otázky testu, který posléze každý tým obdržel, tak i na vědomostní část závodu. Následně byl závod odstartován a týmy se rozeběhly na jednotlivá stanoviště. Děti čekalo ručkování na laně, plížení pod překážkou ztížené kouřem z dýmovnice, střelba na terč, hod bombou i překonání místního rybníka pomocí raftu. U výstavky zbraní zase na děti čekala rozpoznávací zkouška, ve které určovaly typy a názvy vystavených zbraní. Rovněž vyplňovaly test, který dostaly před startem. Rozpoznávání osob na fotografiích, vybavení, které měl parašutista u sebe během výsadku, či jména paraskupin vyslaných z Velké Británie, na tom všem sbírali jednotlivé týmy body do zdejšího klání. Největším oříškem celé soutěže však nebyl ani tak vědomostní test, ani fyzická zdatnost, ale luštění zakódované zprávy. Úkol, vyluštit zprávu pomocí šifrovací tabulky, se zdál být některým malým soutěžícím ale i jejich doprovodu nadlidský. Nakonec si však všechny týmy i s tímto zapeklitým úkolem poradily a běžely na místní obecní úřad odevzdat své soutěžní kartičky a občerstvit se. Výsledky 1. ročníku branné soutěže jsme znali hned po obědě. Stupně vítězů zcela ovládla obec Myslibořice, jejíž týmy získaly shodně 29 bodů a o umístění na pomyslné bedně tak musel rozhodnou lepší čas na stanovištích.

Závěr příjemného dne patřil vzpomínce na padlé u pomníku na návsi a české premiéře slovenského dokumentu o Josefu Gabčíkovi, na jehož realizaci se podíleli i členové Roty Nazdar. Promítání ve stodole rodného domu Jana Kubiše mělo velký úspěch a díky zájmu diváků si dokument vysloužil ještě dvě reprízy.

140621_Dolni_Vilemovice_img001 140621_Dolni_Vilemovice_img005 140621_Dolni_Vilemovice_img011 140621_Dolni_Vilemovice_img004
140621_Dolni_Vilemovice_img008 140621_Dolni_Vilemovice_img009 140621_Dolni_Vilemovice_img007 140621_Dolni_Vilemovice_img006
140621_Dolni_Vilemovice_img003 140621_Dolni_Vilemovice_img013 140621_Dolni_Vilemovice_img010 140621_Dolni_Vilemovice_img015
140621_Dolni_Vilemovice_img012 140621_Dolni_Vilemovice_img020 140621_Dolni_Vilemovice_img021 140621_Dolni_Vilemovice_img022