FOTO – Připomínka Obrany národa v Mladé Boleslavi 15.března 2016

29 Bře FOTO – Připomínka Obrany národa v Mladé Boleslavi 15.března 2016

2015-03-15_pozvankaJedno z nejstarších pietních setkání u příležitosti výročí okupace se již po 17 let pořádá v Mladé Boleslavi. Místní jednota ČsOL organizovala i letos před budovou bývalých kasáren T. G. Masaryka na Jičínské ulici vzpomínku na umučené čs. důstojníky z řad odbojové organizace Obrana národa a náš klub se jej zúčastnil jako obvykle s praporem Dělostřeleckého pluku a jeho stráží.

Po ukončení pietního aktu se přítomní přesunuli na Boleslavský hrad, kde byla zahájena ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav výstava projektu Legie 100 věnovaná všeobecně odbojové organizaci Obrana národa a byla doplněna o podrobnosti vážící se k činnosti na Mladoboleslavsku. Atraktivní a unikátní výstava bude v Mladé Boleslavi přístupná do 15. dubna 2016.