Foto týdne – cesta Kombinovaného oddílu

25 Dub Foto týdne – cesta Kombinovaného oddílu

Dne 23.dubna 1945 byl u naší Čs. samostatné obrněné brigády u Dunkerque sestaven tzv. Kombinovaný oddíl, aby se zúčastnil alespoň symbolicky osvobozování Československa, když to nebylo brigádě po mnoha naléhání čs. velení spojenci umožněno. Jeho kolonu tvořilo 7 motocyklů a 26 vozidel (3 jeepy, 6 třítunových nákladních automobilů, 6 tahačů děl, 4 kolopásové obrněné transportéry, 3 pásové obrněné transportéry a 3 nákladní 15cwt automobily. )

Oddíl, pod velením pplk. Aloise Sítka,  postupoval přes území Belgie a Lucemburska po trase Dunkerque – Brusel – Namur – Charleoi – Bastogne – Luxembourg. Německé hranice překročil oddíl 25. dubna 1945 přes pontonový most na Moselle v 16.10 hod a brzy vjel do prvního německého města Igel, které bylo silně poznamenáno předchozími boji.  Na fotografii je kolona Kombinovaného oddílu při odpočinku u Luxemburku, vpředu automobil Ford F60 s Bedfordem MWD v pozadí. (foto z pozůstalosti po Reném Misíkovi, rodáku z Ml. Boleslavi)

foto_tydne_komb_oddil

více o Kombinovaném oddílu např. zde