Exponát týdne – Repatriační list Karla Poláška

22 Čvc Exponát týdne – Repatriační list Karla Poláška

Repatriační průkaz Karla Poláška vězněného v pevnosti Terezín, vydaný Místním národním výborem v Chocni 24.7.1945

 

2a2b