Libuše volá Londýn – 1.dubna 2017 Lázně Bohdaneč

24 Bře Libuše volá Londýn – 1.dubna 2017 Lázně Bohdaneč

banner

Libuše volá Londýn je akce, která 1. dubna připomene 75. výročí působení parašutistů skupiny Silver A v Lázních Bohdanči. Z půdy domu rybničního hospodářství Sádka čp. 148 se ozve replika původní radiosoupravy Libuše, ze které telegrafista Jiří Potůček vysílal depeše zahraničnímu odboji v Londýně, tedy přímo z  míst, kde se nachází i původní antény, které zde Potůček před 75 lety zanechal.

1.duben 2017 bude v Lázních Bohdanči patřit československému odboji za 2. světové války. Rota Nazdar z.s., Československá obec legionářská a Rybniční hospodářství, s.r.o., plánují velmi zajímavou připomínku působení výsadku Silver A, pro kterou s pomocí radioamatérů sestavili repliku anglické radiosoupravy, pomocí které z Bohdanče vysílal radiotelegrafista Jiří Potůček. Replika_WS_Mk_VIC_LibušeLéta lákalo členy Roty Nazdar vyzkoušet si, jak zní dobové vysílání v éteru. S panem Václavem Bustou z Hradce Králové tak stavíme naprosto přesnou repliku radiostanice Libuše, ke které se nám podařilo sehnat řadu originálních válečných dílů. Během bádání se nám podařilo i několik dílčích historických objevů. Libuše je například v literatuře často označována jako radiosouprava Mk. III, my ale dnes víme, že se jednalo o stanici verze Mk. VI C. Rota Nazdar tak v Bohdanči předvede dobové vysílání i sestavu radiostanic, kterou pro komunikaci s protektorátem používala Vojenská radiová ústředna v Londýně, díky které měli českoslovenští zpravodajci pro své spojence neocenitelné informace. To vše z domu čp. 148, ze kterého parašutista Jiří Potůček mezi 20. březnem a 4. dubnem 1942 opravdu vysílal a na místě zanechal antény radiosoupravy. Replika původní stanice se do éteru poprvé ozve již v sobotu nad ránem, tedy v čase, kdy za války tajné relace probíhaly.

Do Bohdanče se chystá i bohatý doprovodný program. Rota Nazdar spolu s nadklubovým sdružením Benešovi muži postaví dobový tábor Československé samostatné brigády ve Velké Británii a veřejnosti předvede výcvik a nasazení parašutistů z Anglie do Protektorátu. Připravena je řada dobových artefaktů a techniky nebo komentované ukázky, kde členové Roty Nazdar předvedou praktické používání výbavy parašutistů. Stejně tak bude možné vidět činnost radiotelegrafistů v protektorátu a na Vojenské radiové ústředně, kterou zde provizorně v jednom z domků zbudujeme. Důležitou součástí programu je i vysílání radioamatérů a navazování spojení. S přípravami začínáme už 31. března, v pozdních nočních hodinách či brzkých ranních 1. dubna se do éteru ozve radiosouprava Libuše a po celém světě bude možné zachytit depeše, které před 75 lety odesílal radiotelegrafista Jiří Potůček. Pro naši akci máme mimořádnou volací značku „OL SILVER A 75“, která bude v platnosti od 1. do 14. dubna a očekáváme o ni velký zájem. Jsme zvědaví, z jakých koutů planety se volání naší Libuše podaří zachytit a kdo se s námi bude chtít spojit.

Veřejnosti je určen program v průběhu celého sobotního dne.

9.00 hod – zahájení prezentace pro veřejnost
10.00-12.00 hod – blok komentovaných ukázek
– ukázka výcviku
– komentovaná ukázka operačního materiálu
– radiostanice Libuše
– Vojenská rádiová ústředna
12.00-13.00 hod – oběd
14.00-16.00 hod – blok komentovaných ukázek
– ukázka výcviku
– komentovaná ukázka operačního materiálu
– radiostanice Libuše
– Vojenská rádiová ústředna

Akce probíhá v prostorách Rybniční hospodářství, sro, kde budou zajištěny stánky s tradičním rybářským občerstvením a další kratochvíle.

Pro radioamatéry, kteří mají zájem navázat s „Libuší“ spojení, jsou podrobnosti vysílání uvedeny zde: http://www.memorial-ok1wc.cz/index.php?page=newsreel#170316

Mezinárodní radioamatéři najdou informace v angličtině při vyhledání volacího znaku OLSILVERA75 na stránkách www.QRZ.com

Další informace  a řadu historických zajímavostí včetně přepisu všech radiodepeší, které Libuše odeslala a přijala najdete na profilu www.facebook.com/LibusevolaLondyn.

Komplet_banner_Libuse_vola_Londyn