100 let československého dělostřelectva v Josefově

28 Zář 100 let československého dělostřelectva v Josefově

Základ moderního československého dělostřelectva položili českoslovenští legionáři po bitvě u Zborova. 1. čs. dělostřelecký oddíl Husitský Jana Žižky z Trocnova, vznikl 4. září 1917 a rychle se rozrůstal. Vznik samostatného československého dělostřelectva si připomeneme 30. září v pevnosti Josefov.

Československá obec legionářská ve spolupráci s Rotou Nazdar, spolky vojenské historie a Armádou české republiky připravila vzpomínkovou akci k 100. výročí založení samostatného československého dělostřelectva v rámci ruských legií. Vítězství Čechoslováků u Zborova umožnilo rozšiřování legionářského vojska a také vznik specializovaných útvarů, jakým je dělostřelectvo, které do té doby bylo čistě v ruských rukou. 4. září 1917 tak vznikl 1. dělostřelecký oddíl, záhy rozšířený na dělostřelecký pluk a v listopadu dělostřelecká brigáda. Naši dělostřelci pak v letech 1918 – 1920 podporovali československá vojska na Sibiři v boji proti bolševikům. Jejich frontové zkušenosti pak pomohly s budováním naší meziválečné armády.

Akce 100 let československého dělostřelectva v Josefově připomene jak legionáře samotné, tak jejich nástupce a pokračovatele ve 2. světové válce a současnosti. Návštěvníkům v komentovaných ukázkách předvedeme řadu dělostřelecké techniky v činnosti. Bude se cvičit, zaměřovat, ale také střílet slepou municí. Z nejstarší techniky tu máme ruský kanon M1902 Putilov, který podporoval naše vojáky v boji u Zborova a stál u zrodu našeho samostatného dělostřelectva. Dále se předvedou ruské protitankové kanony ZIS-3 ráže 76,2 mm a minomety s obsluhou Československého armádního sboru v SSSR či britský šestiliberní protitankový kanon a pětadvacetiliberní kanonová houfnice ze sbírek klubu Rota Nazdar s obsluhou v uniformách Československé obrněné brigády v Anglii. Armádu České republiky zastoupí příslušníci 13. dělostřeleckého pluku Jaselského z Jinců, kteří předvedou samohybnou houfnici vz. 77 DANA.

JOSEFOV 2017 program

Akce začíná v sobotu 30. září v 10:00 v prostorách Ravelinu no. XIV pevnosti Josefov u Jaroměře. Návštěvníky mezi desátou a dvanáctou čekají ukázky výcviku a představení jednotlivých děl včetně střelby, stejný program se pak opakuje mezi druhou a čtvrtou. V poledne pak začínají přednášky z historie i současnosti dělostřelectva. Dnešní dělostřelci ve svých tradicích i čestných názvech navazují především na své druhoválečné předchůdce. Akce bude mít i mezinárodní rozměr, stejně jako se naši dobrovolníci před rokem zúčastnili oslav 300 let Královského dělostřelectva ve Velké Británii, zpestří české oslavy symbolická jednotka dělostřeleckých dobrovolníků anglického klubu The Garrison, kteří povedou část výcviku.

 

25pdr 6pdr putilov zis3