Branný zákon ze dne 19.března1920

19 Bře Branný zákon ze dne 19.března1920

Základním kamenem branné moci, symbolem svobody a svrchovanosti Československého státu, se stal dne 19.března 1920 branný zákon. Tímto zákonem se zrušilo velmi mnoho zákonů doby býv. Rakouska, obzvláště pak poslední branný zákon z r. 1912.