Tank Renault FT v Náchodě

15 Kvě Tank Renault FT v Náchodě

Po 80. letech se v Náchodě při akci Tanky na Březince znovu objeví tank Renault FT. I když pouze co by replika, připomene nám dobu 20. let, ale také rok 1938. Právě v létě onoho roku měli možnost jej spatřit návštěvníci „Výstavy 38 Náchod“. A tak jistě nezaškodí si tehdejší události blíže popsat.

Lze předpokládat, že již při prvních úvahách o výstavě tehdy organizátoři chtěli propagovat brannou moc i výchovu a přispět tak k vlasteneckému cítění. Výstavní výbor proto prostřednictvím generálního ředitelství výstavy oslovil Ministerstvo národní obrany. To se rozhodlo žádosti vyhovět a zapůjčit pro výstavu tank Renault FT ev. č. 13.012 ze stavu Pluku útočné vozby 1 v Milovicích.

Tank, původně dodaný roku 1924 československé branné moci jako TSF (radiový), obdržel roku 1933 věž z dělového FT ev. č. 13.009. V roce 1938 byl jedním z posledních provozuschopných svého typu u čs. útočné vozby a byť již léty omšelý, pro podobný účel naprosto vyhovoval.

Velitelství PÚV 1 nařídilo tank, tehdy ve stavu 9. roty (tankové), vypravit do Náchoda 15. června 1938 z Milovic po železnici. Velitelem tanku určilo svob. Josefa Noska, řidičem voj. Miroslava Karase a pro cestu jim vystavilo cestovní rozkazy. Osádka s tankem přicestovala do Náchoda, kde se s ním voj. Karas vydrápal na připravený kamenný val ve vojenské části výstaviště. Pak byl tank předán výstavnímu výboru a oba muži se vrátili zpět k pluku.

Tank zůstal jako vděčný exponát na výstavě až do jejího konce. Dne 22. srpna pro něj opět z Milovic vyjeli svob. František Linda s voj. Karasem. Převzali od výboru tank a po té, co se s ním proplížili městem k nádraží, navagonovali a zamířili zpět k útvaru. Do Milovic se podle nařízení měli vrátit 24. srpna. Lze předpokládat, že po návratu ještě proběhla další údržba a pak se tank vrátil zpět do garáží 9. roty. Zde byl po okupaci v březnu 1939 převzat německou brannou mocí.

Je pravděpodobné, že tank v Náchodě spatřili nejen návštěvníci z řad civilního obyvatelstva, které výstavu v hojném počtu navštívilo, ale muži kteří se podíleli na výstavbě i ostraze opevnění. Podobně tomu bude i letos, kdy také vy budete moci spatřit Renault FT na N-S 82 Březinka (Běloveský pevnostní skanzen). O něm se jistě dozvíte více brzy v některém z dalších příspěvků. Pro tentokrát se loučíme citací z výstavního katalogu: „Přijeďte k nám! Na shledanou v Náchodě“

Obr. Renault TSF v původním stavu, jak byl dodán čs. branné moci. (Zdroj: sbírka Difrologický klub)

Obr. Již přezbrojený Renault FT s ev. č. 13.012 na „Výstavě 38 Náchod“. (Zdroj: sbírka Difrologický klub)

Obr. Dobový plakát k „Výstavě 38 Náchod“

Obr. Renault FT ve vojenské části náchodské výstavy. (Zdroj: Výstava 38 Náchod – katalog, sbírka KVH Náchod)

Pro více informací sledujte FB stránku Tankari.