Foto týdne – nástup 1. pěšího pluku v Cholmodeley

14 Srp Foto týdne – nástup 1. pěšího pluku v Cholmodeley

Nástup 1. čs. pěšího pluku v Cholmodeley Park ve Velké Británii v roce 1940. Po evakuaci zbytků 1. čs. divize z Francie na půdu Velké Británie, byly naše jednotky dislokovány ve stanovém táboře v zámeckém parku Cholmodeley. Před 78 lety dne 14.8.1940 byla 1. čs. divize reorganizována na 1. čs. smíšenou brigádu. Prapor, dle návrhu malíře Františka Kupky, byl původně věnován 1. čs. pěšímu pluku městem Arras ve Francii dne 8.5.1940, tedy den před významným výročím bitvy u Arrasu, kde v roce 1915 statečně bojovala slavná rota Nazdar a byl jediným praporem věnovaným našim jednotkám ve Francii. Ve Velké Británii byl prapor přidělen 1. čs. pěšímu praporu 1. čs. smíšené brigády a později 1. tankovému praporu Čs. samostatné obrněné brigády. Vojáci na fotografii již mají nové britské stejnokroje a lodičky tzv. Field Service Cap, ale stráž praporu má na hlavách ještě stále francouzské přilby „Adrian“.