Foto týdne – Oldřich pechal, velitel skupiny Zinc

21 Zář Foto týdne – Oldřich pechal, velitel skupiny Zinc

Npor. Oldřich Pechal, velitel paraskupiny ZINC, při focení v obleku ve Velké Británii pro výrobu falešné protektorátní legitimace. V sobotu 22.9.2018 uplyne 76 let od jeho popravy v Mauthausenu.

Oldřich Pechal se narodil 12. 5. 1913 v Osvětimanech. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a  1. srpna 1937 byl povýšen na poručíka.  Po okupaci Československa v roce 1939 emigroval přes Balkán do Francie, kde prošel boji proti německým okupantům. Po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie a stal se příslušníkem Čs. smíšené brigády ve Velké Británii. Pro svůj houževnatý charakter byl npor. Pechal vybrán do kuzu pro speciální parašutistický výcvik a dobrovolně se přihlásil do programu výsadků do okupované vlasti. Byl ustanoven velitelem výsadku ZINC, jehož dalšími členy byli rtm. Arnošt Mikš a radista svob. Viliam Gerik. Jejich úkolem bylo s pomocí radiostanice s krycím názvem „Lída“ zpravodajsky pokrývat Moravu. Dne 28. března 1942 byli společně se skupinou OUT DISTANCE vysazeni v protektorátu. Cílem výsadku ZINC byla oblast Chřibů (asi 4 km od Vřesovic). Pro nepřesnost navigace však byli vysazeni na Slovensku u Gbel. Skupina se zde rozdělila s tím, že se pokusí přejít na Moravu a tam se v Chřibech sejdou. V noci z 29. na 30. 3. 1942 přecházel hranice u obce Petrov Oldřich Pechal. U Radějovického potoka byl chycen hlídkou dvou německých celníků, kteří jej legitimovali a chtěli odvést na strážnici. Při potyčce Pechal jednoho zastřelil a druhého smrtelně zranil a podařilo se mu uprchnout. Udělal však fatální chybu, zapomněl si vzít zpět svou padělanou legitimaci, kterou mu předtím odebral německý celník. Gestapo tak získalo jeho fotografii a podle ní byl Oldřich Pechal záhy identifikován. Stačil ještě navštívit své rodiče, setkat se na Nové Louce s členy skupiny Mikšem a Gerikem, kterým oznámil, že skupinu musí rozpustit. Člen skupiny Viliam Gerik se sám ohlásil na policejním ředitelství v Praze a skončil v rukou gestapa, které ho využívalo k zpravodajským protihrám. Arnošt Mikš se při přestřelce s protektorátními četníky zastřelil ranou z pistole 29. 4. 1942 u obce Lužná na Křivoklátsku. Oldřich Pechal se ukrýval v Chřibech, kde unikal zátahům gestapa také díky pomoci učitele Žižlavského, rolníka Berky a dalších až do okamžiku, kdy se nechal vlákat do sítě gestapa konfidentem Viktorem Ryšánkem, který jej vylákal na chatu nedaleko Brna. V přesile byl zatčen, ale při zatýkání na něj stačilo sotva devět gestapáků. Byl odvezen do Kounicových kolejí v Brně. Kruté výslechy zde trvaly až do léta 1942. Gestapáky udivoval po zatčení obrovskou tělesnou silou, protože se mu podařilo zohýbat dvoje ruční pouta systému Schwarz. Proto byl v Kounicových kolejích připoután ve svěrací kazajce k posteli, zůstával stále pod dozorem, jídlem ho krmil některý vězeň. Podroben velkému týrání. Mezi tím byli popraveni Pechalovi rodiče, sourozenci a příbuzní. Na Kyjovsku přišlo o život dalších téměř dvacet osob. Přesto nadporučík Oldřich Pechal nepromluvil a byl odsouzen k smrti. Žádal, aby byl jako důstojník zastřelen, ale dne 22. 9. 1942 byl popraven oběšením v koncentračním táboře Mauthausen. Čest jeho památce!

Tags: