Exponát týdne_mobilizační vyhláška 1938

24 Zář Exponát týdne_mobilizační vyhláška 1938

Mobilizační vyhláška

Zatímco v československém pohraničí probíhaly již několik dní otevřené boje mezi československou armádou a sudetoněmeckým Freikorpsem, v porýnském Bad Godesbergu se dne 22. září 1938 sešel Chamberlain s Hitlerem. Chamberlain mohl Hitlerovi oznámit československý souhlas s britsko-francouzským návrhem na odstoupení území s více než 50 % německého obyvatelstva. K Chamberlainovu překvapení to však Hitlerovi nestačilo. Československá otázka nemohla být podle něj definitivně vyřešena bez uspokojení nároků Polska a Maďarska, navíc v mimořádně krátké době jednoho týdne. Schůzka skončila neúspěšně. Británie a Francie v této situaci informovaly 23. září 1938 Československo, že nebudou nic namítat proti jeho případné mobilizaci.

Ta byla vyhlášena ještě téhož dne ve 22.20 hodin. K obraně republiky bylo povoláno 18 ročníků I. zálohy a potřební specialisté II. zálohy, z nichž mnozí pamatovali ještě první světovou válku. Za 24 hodin od vyhlášení mobilizace byly u většiny vojenských útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložníků. Celkem se jednalo o 1 250 000 mužů, včetně těch, kteří byli povoláni již před začátkem mobilizace. Klidný a rychlý průběh mobilizace se stal demonstrací síly československé armády i celého národa.

Rozhlasové zprávy vzápětí doplnily i mobilizační vyhlášky, které byly přes noc vylepeny v ulicích měst a obcí po celém Československu. Na rozdíl od květnatých vyhlášek, které povolávaly muže do zbraně v časech monarchie, vypadaly ty ze září 1938 jako věcný úřední formulář. Konkrétní čísla se podle instrukcí vyplňovali až v okamžiku vyhlášení mobilizace buď pomocí razítek, nebo v případě menších obcí rukou. To umožňovalo držet zásobu předtištěných vyhlášek a minimalizovat tak dobu potřebnou k jejich vylepení.

Zdroj: VHÚ