Exponát týdne – voj. průkaz Pěšího pluku 2 ve Francii

14 Lis Exponát týdne – voj. průkaz Pěšího pluku 2 ve Francii

Dne 15. listopadu 1939, dva dny před mezinárodním uznáním Československého národního výboru v Paříži, který byl oprávněn realizovat československo-francouzskou dohodu o obnově československé armády ve Francii, byly položeny organizační základy pro postavení čs. pěšího pluku 2. (Pěší pluk 1 byl ustanoven reorganizací z Pěšího praporu dne 28.října 1939) Zároveň byly položeny základy i dalších jednotek jako dělostřeleckého pluku, smíšeného přezvědného oddílu, jednotky ženijní, telegrafní a kanonů proti útočné vozbě (KPÚV).

Průkazka vojína Jana Šturmy od 6. roty Pěšího pluku 2, vydaná v Agde dne 1.2.1940.