Přednáška o historii čs. armády na 7.ZŠ v Mladé Boleslavi

29 Lis Přednáška o historii čs. armády na 7.ZŠ v Mladé Boleslavi

Již osmý rok po sobě, navštívil jeden z členů našeho spolku David Václavík 7. Základní školu v Mladé Boleslavi, kde měl přednášku o Československé armádě z let 1918 – 1938. Žáky devátých tříd seznámil nejenom s výstrojí a výzbrojí naší republikové armády, ale rovněž i s historií československého opevnění a připomenul tak žákům tragické události roku 1938.

Při této příležitosti, byly paní učitelce Vaňkové předány publikace a propagační materiály od ČsOL Jednoty Mladá Boleslav a rovněž publikace a propagační materiály od Roty Nazdar z.s., jako poděkování a uznání za to, že jako jedna z mála pracovnic pedagogického sboru, názorně připomíná žákům historii Československé republiky a její armády z let 1918-1938 a také tragické události roku 1938.