Foto týdne – rodinné trio Bartošů v odboji

12 Pro Foto týdne – rodinné trio Bartošů v odboji

Tři Bartošové z Lanžhotu, kteří se nesmířili s nacistickou okupací Československa a v roce 1940 odešli do zahraničního odboje, kde se přihlásili k čs. armádě ve Francii. S ní prodělali ústupové boje a po pádu Francie byli evakuováni do Velké Británie. Z prava otec des. Antonín Bartoš a jeho synové voj. František Bartoš a čet. asp. Antonín Bartoš na fotografii z Velké Británie z počátku války. Zatímco František Bartoš se přihlásil k RAF a později létal u 312. čs. stíhací perutě, jeho bratr Antonín absolvoval školu pro důstojníky a přihlásil se k výcviku pro úkoly zvláštního určení, kde absolvoval řadu různých kurzů včetně parakurzu. V dubnu 1944 byl vysazen do okupované vlasti jako velitel výsadku Clay – Eva, spolu s parašutisty čet. asp. Jiřím Štokmanem a radistou čet. asp. Čestmírem Šikolou. Jejich úkolem byl sběr zpravodajských informací na severovýchodní Moravě a jejich předávání do Londýna a dále spolupráce s domácím odbojem při organizaci boje proti okupantům. Pro spojení se zahraničím byl desant vybaven radiostanicí s krycím názvem Eva, jejímž prostřednictvím odeslali na 800 depeší a vytipovali řadu míst pro shoz zbraní a materiálu. Stali se tak jedním z nejúspěšnějších desantů vysazených za okupace do protekrorátu.

Po válce byl Antonín Bartoš povýšen postupně na kapitána, št. kapitána a majora pěchoty. Začal se angažovat v politice a stal se poslancem. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 emigroval s rodinou do Francie, kde pod velením gen. Františka Moravce pomáhal organizovat vysílání kurýrů do a z Československa. V roce 1952 se přestěhoval do USA, kde pracoval jako konstruktér.

Generálmajor v.v. Antonín Bartoš zemřel před dvaceti lety dne 13. prosince 1998 ve věku 88 let a je pochován na hřbitově St. Michael’s v New Yorku. Čest jeho památce!