Foto týdne – Prapor útočné vozby, Milovice 1926

16 Led Foto týdne – Prapor útočné vozby, Milovice 1926

Fotografie příslušníků Praporu útočné vozby (PÚV), dislokovaného v Milovicích, rok 1926. Druhý muž sedící zprava, je vojín Václav Pletka, pratchán člena našeho spolku.

Fotografie je nejen cennou osobní vzpomínkou, ale také zajímavou kompilací různých stejnokrojů v dané době používaných – vidíme zde nový soukenný stejnokroj vz. 21, zaváděný do jednotek Československé armády od roku 1922 (např. oba dozorčí stojící po obou krajích skupiny), dále jeho letní variantu (např. právě vojín Václav Pletka) a konečně také soukenné vycházkové stejnokroje s blůzami důstojnického střihu, vzájemně se od sebe lišícími použitými prvky (např. střihy kapes). Pokrývky hlavy, určené pro danou kombinaci stejnokroje pak tvoří vycházkové čepice se štítkem a polní čepice, tzv. lodičky, pro stejnokroj služební. Označení na levém záloktí stejnokrojových blůz je symbolem pro útočnou vozbu, zavedeným v roce 1920. Tvoří jej kruh barvy khaki o průměru 6 cm s okružím barvy hnědé. Kruh je ve středu rozdělen šipkou stejné barvy jako okruží, směřující vlevo, šikmo vzhůru. Oblíbeným výstrojním doplňkem mužstva pak byly také civilní oděvní součástky, pečlivě před důstojníky ukrývané pod stejnokrojem. U dvou mužů na fotografii se jedná o klasické oblekové vestičky, zde již, zřejmě v důsledku „mazáctví“, nošené zcela odvážně na odiv.

Co se týče výzbroje vojáků na fotografii, pak v jejich rukách můžeme vidět čtyři pušky vz. 98, kterými byli příslušníci PÚV vyzbrojeni až do 21. března 1927, kdy velitel PÚV vydal následující praporní rozkaz: „Veškeré setniny PÚV odevzdají pušky vz. 98, karabiny vz. 98, veškerá bodla a revolvery vz. 98 do augmentačního skladu. Téhož dne setniny dostanou náhradou z augmentačního skladu pušky a bodla vz. 24. Dále každá obdrží 8 pistolí vz. 24.“. Fotografie je tak jednou z posledních, na kterých lze vidět zmíněné pušky vz. 98.

Komentář: Jan Hodr, Jaroslav Špitálský, Jan Žabka