Vzpomínka na Obranu národa v Mladé Boleslavi – 15.březen 2019

18 Bře Vzpomínka na Obranu národa v Mladé Boleslavi – 15.březen 2019

V pátek 15. března 2019, na smutné  80. výročí okupace zbytku Československa Německem, jsme se zúčatnili se stráží praporu Hraničářského praporu 2 pietní vzpomínky na umučené důstojníky z organizace Obrana národa, kterou již 20 let před bývalými kasárnami v Mladé Boleslavi pořádá zdejší jednota Československé obce legionářské. Akce připomenula nejen ve zdejších kasárnách umučené důstojíky Mjr. Josefa Frymla, škpt. Stanislava Ulricha a škpt. Jana Víta, ale i další odbojáře a jejich spolupracovníky z regionu, kteří se nesmířili s nacistickou okupací a aktivně se zapojili do boje proti okupantům, za což mnozí zaplatili cenu nejvyšší. Čest jejich památce!