Foto týdne – škpt. Václav Morávek

20 Bře Foto týdne – škpt. Václav Morávek

Před 77 lety, v sobotu 21. března 1942, padl v Praze jeden z legendárních „Tří králů“, škpt. Václav Morávek („Leon“). Den před svou smrtí se škpt. Morávek společně se svým odbojářským společníkem rtm. Václavem Řehákem sešel v Chotkových sadech v Praze s velitelem paraskupiny Silver A, npor. Alfrédem Bartošem a jeho společníkem Václavem Krupkou. Morávek předal Bartošovi depeši určenou k odvysílání radiostanicí Libuše do Londýna, ve které navrhoval zorganizovat fingovaný únos agenta A-54 Paula Thümmela z protektorátu do Anglie. Bartoš naopak Morávkovi předal fotografie členů skupiny SILVER A a pravděpodobně i dalších parašutistů, pro výrobu nových falešných legitimací. Po této schůzce se Morávek druhý den sešel nejprve s parašutisty skupiny ANTHROPOID, Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, v bytě Ludmily Peršínové na Staroměstském náměstí čp. 26. Večer se pak vydal do Ořechovky na schůzku s Paulem Thümmelem, který však již tou dobou byl vězněm gestapa. Ještě před Morávkem přišel na schůzku Řehák, na kterého se vrhli čekající gestapáci. Morávek se pokusil svého pobočníka vysvobodit. Při tom odhodil roztrhané fotografie od Bartoše z předešlého večera. V nerovném boji s početnou přesilou nakonec Václav Morávek padl, zasažen několika ranami gestapáckých pistolí. Smrt mu způsobila rána do srdce. Z nalezených roztrhaných fotografií se nakonec gestapu podařilo složit podobiznu parašutisty Josefa Valčíka, která se objevila na plakátech. Hluboce věřící Škpt. Václav Morávek byl výborný střelec a často si rád pohrával s osudem. Legendární se stala jeho věta, že věří v Boha a ve své pistole.  Byl to statečný voják, odbojář a velký vlastenec. Čest jeho památce!