Foto týdne – Odjezd kombinovaného oddílu od Dunkerque do vlasti

22 Dub Foto týdne – Odjezd kombinovaného oddílu od Dunkerque do vlasti

Dne 23.4 1945 byl zformován tzv. kombinovaný oddíl Československé samostatné obrněné brigády, který se druhý den vydal na cestu do vlasti, začleněn v sestavě americké 97. pěší divize. Spojenci nemohli uvolnit brigádu od Dunkerque, a tak byl vyslán symbolicky pouze malý oddíl o síle 139 mužů pod velením pplk. Aloise Sítka. Hranice vlasti překročili v Pomezí u Chebu dne 1. května 1945, kde symbolicky vztyčili čs. státní vlajku.

Fotografie zachycuje čelo dodávky Brooks Vanette od Fotografické a filmové skupiny, která zaznamenávala cestu kombinovaného oddílu do vlasti, zde při vjezdu do Německa.