Charles Strasser – veterán od Dunkerque

23 Dub Charles Strasser – veterán od Dunkerque

Chtěli bychom tímto připomenout jednoho z mála ještě žijících veteránů druhé světové války, který dnes slaví 92 let a který se v rámci Československé samostatné obrněné brigády účastnil bojů při obléhání severofrancouzského přístavního města Dunkerque.

Charles Strasser se narodil 23. 4. 1927 v Charodu, na britském mandátním území Palestiny. Když mu byly čtyři měsíce, přestěhoval se s rodiči do Československa a žil v Teplicích. Charles byl jedno z židovských dětí, které v listopadu 1938 zachránil před fašismem v jednom ze svých transportů z Československa do Velké Británie Sir Nicolas Winton. To mu bylo 11 let. I tato zkušenost zřejmě přispěla k tomu, že se později ve svých 17 letech přihlásil do naší Československé armády ve Velké Británii a stal se motospojkou. Jak před pěti lety vzpomínal: „Dokončil jsem střední školu a říkal jsem si, že každý by měl něco udělat, nějak pomoci. Na konci roku 1944 jsem šel na Československé velvyslanectví v Londýně a přihlásil se do armády. Musel jsem jim trochu zalhat, řekl jsem jim, že je mi osmnáct, ale bylo mi ještě sedmnáct let. Za nějakou dobu jsem dostal dopis, že se mám hlásit v Leigh on Sea, kde bylo výcvikové středisko naší armády. Dostal jsem vojenské číslo T3777, uniformu a absolvoval základní výcvik. Po dvou měsících jsem přeplul do Ostende a pak byl přidělen k jednotce obléhající Dunkerque ve francouzském Herzeele. Dostal jsem motocykl a začal jezdit jako motospojka. Každý den jsem najezdil přes padesát kilometrů mezi našimi jednotkami a velitelstvím.”

Po válce byl Charles členem československé delegace u tzv. Norimberského tribunálu pro válečné zločince, kde osm měsíců připravoval dokumenty pro převoz zajatých důstojníků SS do Československa a Polska, aby tam mohli být souzeni. Mohl zde plně využít své jazykové schopnosti. Téměř denně tam vídal Hermana Göringa, Rudolfa Hesse a další nacistické pohlaváry. Z Norimberku odjel do Anglie, kde se usadil a založil síť obchodů s fotografickým zbožím.

I přes většinu života stráveného v cizině, kdy nakonec „zakotvil“ na britském ostrově Jersey, má ke své vlasti velmi vřelý vztah. Stále hovoří dobře česky a ještě donedávna do České republiky létal vlastním letadlem, které si sám pilotoval. Má nalétáno přes 5000 letových hodin. V roce 2012 obdržel za svoje válečné působení od ministra obrany „Záslužný kříž Ministerstva obrany III.třídy“. Bohužel po zdravotních problémech, ztratil potřebný zdravotní atest pro piloty a tak může nyní létat již jen jako pasažér. I to ho přimělo k tomu, že nyní své letadlo, které vlastnil od roku 1980, prodává.

S Charlesem jsme v roce 2014 strávili několik krásných dní v dobovém táboře nadklubového sdružení „Benešovi muži“ na belgicko-francouzském pomezí, kde se tak trochu vrátil do svých chlapeckých let a dokonce opět nasedl na dobový motocykl, podobný tomu, s jakým za války jezdil ve stejnokroji československého vojáka. Věříme, že těch několik dní si s námi užil stejně, jako my s ním. Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví a těšíme se opět na shledání.