Exponát týdne_razítko k výročí bitvy u Arrasu

08 Kvě Exponát týdne_razítko k výročí bitvy u Arrasu

Pamětní razítko vydané v Trutnově v roce 1935 u příležitosti 20.výročí slavné bitvy u Arrasu, kterou 9.5.1915 svedla rota Nazdar, první to národní jednotka složená z 250ti českých a slovenských dobrovolníků, v rámci francouzské cizinecké legie. Při dobývání kóty 140 na hřebenu Falaise de Vimy, za silné, německé kulometné palby, zde hrdině padlo 42 dobrovolníků, mezi nimi i například praporečník roty Karel Bezdíček, 150 dobrovolců bylo zraněno a vyřazeno z boje. Rota Nazdar tak prakticky přestala existovat, avšak nesmazatelně se zapsala do československých dějin. Zbytek přeživších byl přidělen k dalším útvarům cizinecké legie.
Památník vyobrazený na dobové známce připomíná oběti krajanů nejen z bitvy u Arrasu, ale všechny čs. oběti v první válce a později i krajany padlé v druhé světové válce. Památník se nachází na československém válečném hřbitově u obce La Targette ve Francii, nedaleko místa bitvy, kterou zde v roce 1915, tedy před 104 lety, rota Nazdar svedla.

 

Tags: