Foto týdne_nasazení čs. pěších pluků na frontu 1940

13 Čvn Foto týdne_nasazení čs. pěších pluků na frontu 1940

Před 79 lety, ve čtvrtek 13.6 1940, zasáhly 1. a 2. pěší pluk čs. divize ve Francii do bojů na přidělených úsecích, kam se předchozí dny pracně dopravily. 1. pěší pluk v rámci francouzské 23.divize na předmostí řeky Grand Morin cca 40km od Paříže a 2. pěší pluk dočasně k francouszké 4. lehké motorizované divizi k řece Marně. K večeru došlo u 1. pěšího pluku u Grand Morin k prvním bojům s předsunutými německými oddíly. Nutno poznamenat, že naše nedostatečně vyzbrojené jednotky zde dostaly alespoň částečný příděl munice, který si předtím musely obstarávat od ustupujících francouzských vojáků. Po rozkazu k ústupu, kdy čs. jednotky kryly ustupující francouze, došlo za značných ztrát k dlouhé pěší ústupové anabázi až k řece Loiře, kde byl 16.-17. června nepřítel opět zastaven. Mezitím na Marně došlo 13.6 dopoledne také u 2.pěšího pluku k ostrým střetům s němci. Naštěstí pro naše málo vyzbrojené jednotky, dorazilo brzy zásobovací auto s potřebnou municí. Naši pokračovali v boji i za dramatických okolností, kdy po ústupu francouzů zůstal levý bok zcela nekrytý a později bylo zjištěno, že i levý bok je zcela nechráněný. Večer přišel rozkaz k pěšímu ústupu, kdy vojáci překonali přes noc zcela vyčerpáni vzdálenost téměř 35km. Pod palbou a útoky letadel dorazili až k řece Seině, kde měl pluk vybudovat obranu, ale došlo ke změně situace a tak pokračoval v ústupu, díky štěstí i po železnici, dále až do městečka Gien na řece Loiře. Všude panoval naprostý zmatek. Zde se oba pluky setkaly, vybudovaly obranu a došlo k dalším prudkým bojům s němci, kdy ti utrpěli značné ztráty. Jelikož se němcům na několika úsecích podařilo překročit řeku a začínali obkličovat čs. jednotky, přišel rozkaz k všeobecnému ústupu. Mezitím již bylo jasné, že Francie padne a tak čs. velení v čele s gen. Ingrem vyjednávalo s francouzi o rychlém stažení čs. jednotek k jejich evakuaci do Velké Británie s jejíž vládou již bylo vše předjednáno. Francouzi dostali rozkaz, aby čechoslovákům všemožně pomáhali v úspěšném stažení, neboť pokud by ti padli do zajetí, čekala by je pravděpodobně jakožto občanům protektorátu smrt. I přes celkový chaos, který všude panoval a obrovské ztráty, si naše jednotky zachovaly bojeschopnost a až do vyhlášení kapitulace Francie 23.6.1940, patřily k nejukázněnějším bojovým jednotkám. Po demobilizaci ti, kteří chtěli dobrovolně pokračovat v boji, byli evakuováni spolu s brity z přístavu Sété do Velké Británie, kde vznikla Československá smíšená brigáda. To už je ale další část naší vojenské historie…

Na fotografii voják 11. roty Pěšího praporu 2 bránící zákop kulometem Chatellerault MAC Mle. 1924 M29.