S nadějí za hranice, Lichkov – report z akce

20 Srp S nadějí za hranice, Lichkov – report z akce

V sobotu 17. srpna 2019 proběhla ve Vojenském muzeu Lichkov pravidelná každoroční akce oživlé historie, tentokrát pod názvem S NADĚJÍ ZA HRANICE neboli od útočné vozby k Čs. samostatné obrněné brigádě.

Celodenní akce byla rozdělena do čtyř ukázkových pásem se zaměřením na zbraně, se kterými přišly do styku osádky tanků. Jako první se představilo kulometné družstvo čs. republikové armády z Učiliště útočné vozby v Milovicích z konce 30tých let s výcvikem a střelbou z těžkého kulometu vz.24, následované představením lehkých zbraní a výcvikem s těžkým kulometem vz. 37. Poté diváci mohli shlédnout jízdní a střelecké ukázky tančíku AH-IV-R. Jako poslední se představila obsluha těžkého kulometu Vickers Mk.II, složená z příslušníků tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, která předvedla střelbu z kulometu a představila lehké zbraně pěší hlídky od Dunkerque.  Střelba z kulometu BESA se nakonec nekonala, neboť se zbraň nestihla vrátit ze zkušebny. Kromě těchto ukázek mohli návštěvníci shlédnout dobový tábor s výstavkou vybavení a zbraní čs. republikové armády a čs. armády ve Velké Británii, zaměřené na útočnou vozbu. K dispozici byla také prohlídka muzea. Přestože akce proběhla spíše v komornějším duchu, věříme, že návštěvníci si to užili stejně jako účinkující.