Exponát týdne – blůza battledresu por. Stanislava Fejkuse

24 Říj Exponát týdne – blůza battledresu por. Stanislava Fejkuse

Vojenská blůza příslušníka čs. armády ve Velké Británii, por. Stanislava Fejkuse. Původní blůza battledressu P40 Austerity byla po válce upravená na tzv. rozhalenku. Vidět jsou i upravené kapsy se sklady a červeně obšité výložky. Rukávy mají našité „domovenky“ Czechoslovakia a znak Čs. samostatné obrněné brigády. Nad levou kapsou jsou našité stužky vyznamenání, mezi nimi např. Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaile Za Chrabrost, Čs. medaile Za zásluhy, pamětní medaile čs. armády v zahraničí 1939-45 a 1939-45 Star. Na výložkách bohužel chybí hodnostní označení.

Stanislav Fejkus se narodil 11. října 1910 v obci Velké u Hranic na Moravě. Po vystudování obecní školy se živil jako stolař. V roce 1931 byl odveden do vojenské presenční služby a sloužil u dělostřeleckého pluku 108 v Hranicích na Moravě. Po absolvování poddůstojnické školy sloužil jako rotmistr dělostřelectva. Po německé okupaci byl od 1.7.1939 převeden do odboru vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, k 5. praporu. V roce 1941 se oženil a narodili se mu synové Zdeněk a Luboš. Od 24. května 1944 byl v řadách vládního vojska odeslán do Itálie, odkud se mu podařilo 10.7.1944 při jednom z fingovaných přepadení přejít k partyzánům. K útěkům a připojení k partyzánům docházelo u vojáků čs. vládního vojska poměrně často a to i přesto, že jim dle německého nařízení při dopadení hrozila smrt a jejich rodinní příslušníci v protektorátu by putovali do koncentračních táborů. Často vše bylo domluveno s partyzány předem a fingoval se boj, aby němci nepojali podezření z dezerce. Právě 10.7.1944 ve 2 hodiny ráno došlo k přepadení kasáren Alpini v Aroně a bylo odvlečeno 69 mužů a 2 důstojníci /škpt. Šín a kpt. Widner/ Jednalo se o muže 3. čety a velitelství 3. roty. Dále byla ten samý den ve Verbania odvlečena 2.četa 2. roty a 2. četa 1. roty převážená vlakem do Bavena. Všechny zmíněné útvary patřily k 6. praporu ve strážním úseku Arona-Baveno-Domodossola. Stanislav Fejkus vstoupil do partyzánské skupiny kpt. Marka, kde působil do poloviny srpna 1944. Poté byl s ostatními odeslán do internačního tábora pro čs. uprchlíky Vittenbach ve Švýcarsku, kterému velel Mjr. Rudolf Svoboda a kde k 18.8.1944 podal přihlášku do čs. zahraniční armády. Poté musel vyčkat na společný transport, kterým se dostal do Velké Británie. Zde byl 2.12.1944 presentován k Náhradnímu tělesu Čs. samostatné obrněné brigády. Osobní číslo T-3141. Po prodělání základního výcviku byl odeslán do Francie k čs. jednotkám u Dunkerque, kde od 18.1 1945 sloužil u 1. oddílu Dělostřeleckého pluku Československé samostatné obrněné brigády jako výkonný a účetní rotmistr 1. oddílu. Zde setrval až do skončení války a 18. května 1945 byl odeslán s brigádou do vlasti.

Po válce zůstal v armádě a sloužil v hodnosti poručíka u Dělostřeleckého pluku 208 „Dukelského“, nicméně kvůli své účasti na západním odboji byl v polovině padesátých let z armády propuštěn a pracoval jako skladník. Po uvolnění poměrů, byl na konci šedesátých let rehabilitován a byla mu navrácena hodnost. Zemřel 28.prosince 1969. Čest jeho památce!