Vzpomínka na paraskupinu Barium – report

20 Led Vzpomínka na paraskupinu Barium – report

V sobotu 18. ledna jsme si připomněli tragický konec paraskupiny Barium v Žamberku – v osadě Polsko, u domu rodiny Žabkových.  Důstojnou pietu každoročně pořádá město Žamberk a ani letos jsme při ní nechyběli. Sjelo se opět velké množství hostů, zástupců různých organizací i obcí. Čestnou stráž společně s námi zajistili zástupci spolků Pětačtyřicítka Brno, KVH Druhý pluk Nymbursko a Čs. obec legionářská. Čerstvě napadaný sníh dodal pietnímu aktu zimní atmosféru.

V Žamberku jsme opět přenocovali a odpolední a večerní čas jsme věnovali k plánování společných letošních akcí Benešových mužů.