Hraničáři z Krkonoš – report z akce

13 Srp Hraničáři z Krkonoš – report z akce

Převzato z FB stránek ČsOL jednota Mladá Boleslav :
Špindlerův Mlýn se v sobotu 8. srpna vrátil do období mezi světovými válkami. U příležitosti letošního 100. výročí unifikace branné moci a vzniku moderní československé armády v roce 1920 se návštěvníci horského střediska střetli s vojáky oděnými do stejnokrojů vojenských jednotek, které byly určeny pro obranu nejvyšších partií Krkonoš.
V areálu dolní stanice lanovky na Medvědín vyrostl dobový tábor čs. armády, jehož největším lákadlem byl 7,5cm horský kanon vz. 15. Ten byl mimo jiné ve výzbroji Čs. horského dělostřeleckého oddílu čís. 254 s posádkou v Hostinném a Trutnově na počátku 20. let. Kanony se pak podílely i na připravované obraně v nejvyšších partiích hor na konci 30. let.
Údolí Labe pak po celý den provoněla vůně z vojenského guláše, který byl připraven v horské polní kuchyni vz. 17 členy pevnostního Muzeum “ Na Kočičáku“.
Proti proudu Labe směrem k Dívčím Lávkám pak návštěvníci symbolicky procházeli jednotlivými etapami výstroje a výzbroje čs. armády v meziválečném období. Na prvním stanovišti bylo k vidění kulometné družstvo legionářského Čs. pěšího pluku čís. 22 s těžkým kulometem francouzské provenience Hotchkiss. Pěší pluk 22, který po celou dobu své existence navazoval na legionářské tradice ze západní fronty Světové války, sídlil v meziválečném období v Jičíně.
Následovalo stanoviště kulometného oddílu Hraničářského praporu 2 v podání Rota Nazdar z.s. s těžkým kulometem vz. 24, tedy útvaru, který je neodmyslitelně spjat s vojenskou historií Krkonoš v období mezi světovými válkami.
Kritické období konce 30. let prezentovala hned dvě stanoviště. Jedno připomnělo návštěvníkům důvody výstavby pevnostní linie v regionu nejvyššího českého pohoří a na posledním stanovišti pak ve stejnokrojích finanční stráže, četnictva, policie a vojenských posil představili účastníci vznik rot Stráže obrany státu i konflikty se sudetoněmeckým obyvatelstvem na konci 30. let.
Proudy návštěvníků, zvídavé otázky, ale i příjemný průběh celé akce byl odměnou všem, kteří se na přípravě Hraničáři z Krkonoš 1920 – 2020 podíleli.
Ještě tentýž večer se pak část účastníků vydala ve stejnokrojích družstva hraničářů v doprovodu dvou příslušníků finanční stráže na výstup Dlouhým dolem na chatu Výrovka, kde bylo zajištěno ubytování. Zasloužená plznička byla vítanou odměnou po úmorném výstupu v teplém počasí. Druhý den pak jednotka pokračovala na Luční boudu a podél úbočí Kozích hřbetů zpět do Špindlerova Mlýna.