Cesta domů, Myslív 2020

20 Úno Cesta domů, Myslív 2020

V  květnu 2020 měla proběhnout řada akcí spojená s oslavami 75. výroční konce druhé světové války v Evropě. Bohužel kvůli vládním opatřením v souvislosti s virem Covid-19 musela být většina vzpomínkových akcí zrušena, nebo přeložena na jiný termín. Nejinak tomu bylo i s akcí Cesta domů, připomínající návrat Československé samostatné obrněné brigády zpět do vlasti a působení americké armády v západních Čechách. Původní termín v prvních květnových dnech se změnil na předposlední srpnový víkend, kdy vyrostly dobové tábory na pozemku fary v Myslívě, namísto v původně plánovaných Chanovicích.

„Celá akce byla modifikovaná a změněná z původní velké plánované v Chanovicích. Nechtěli jsme se nechat porazit nic neděláním a při prvním uvolnění jsme již začali plánovat srpen, na jediný možný termín pro všechny účastníky,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce Robert Speychal. Akci uspořádala Jednota Československé obce legionářské Praha 3 ve spolupráci s kluby vojenské historie, zejména 4. obrněnou divizí „Prácheňsko“ a nadklubovým zájmovým uskupením „Benešovi muži“, za podpory Ministerstva obrany ČR, obce Myslív u Nepomuku a dalších podporovatelů, a dokázala tak zajistit důstojnou vzpomínku na naši zahraniční armádu.

Volba obce Myslív nebyla náhodná, právě na zdejší faře přebývaly naše jednotky po návratu do vlasti od května do září 1945, kdy se jako „západní“ armáda musely zdržovat za demarkační linií. A tak přesně po 75 letech rozsáhlá zahrada myslívské fary uvítala na své půdě vojáky v britských uniformách s domovenkou „Czechoslovakia“. Společně k nim se přidaly uniformy amerických vojáků a československých legionářů. Navíc se malebná západočeská vesnička pyšní rodáky a obyvateli úzce spojenými nejen s uniformami legií a našich jednotek na západě, ale i s významnými událostmi první i druhé světové války – z vedlejší obce Milčice, spadající pod Myslív, pochází jeden z prvních příslušníků čs. legií roty „Nazdar“ (Vojtěch Štípek, padlý 9. května 1915 v bitvě u Arrasu), v Myslívě žilo šest příslušníků čs. obrněné brigády, z toho čtyři, kteří bojovali i u Tobruku, jeden příslušník 311. perutě RAF, a ve vedlejší obci Nehodiv se narodil významný představitel domácího odboje vrchní strážmistr četnictva Karel Kněz, v roce 1942 působící v Ležákách, člen odbojové skupiny Čenda, která významně pomáhala paraskupině Silver A na Pardubicku.

Již ve středu 19. srpna se do Myslíva začali sjíždět první účastníci akce s vojenskou technikou a na faře pomalu vyrůstaly dobové tábory, československé a americké armády. Celkem na akci v Myslívě přijelo 95 účastníků se 40 kusy vojenské techniky. Československou samostatnou obrněnou brigádu přijeli představit členové a členky KVH Rota Nazdar, KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, KVH Erika Brno, KVH České Budějovice, Detašovaný oddíl polního četnictva Horažďovice. Americkou armádu představili KVH 4. obrněná divize „Prácheňsko“, KVH Tommy & Yankee, Historical Millitary Club (Big Red One) a Army Nurse Corps. Československé legionáře a práci ČsOL přijeli představit bratři z Ústředí ČsOL a Legiovlaku v dobových uniformách. V pátek ráno bylo již vše připraveno na zahájení oficiálního programu, který zahrnoval jak ukázky techniky, výzbroje a výstroje přímo v táboře, ale i cestu historických vozidel po okolí a pietní akty.

Program v táboře

Oficiální program začal na zahradě myslívské fary v pátek 21. srpna v 10 hodin, kdy byl pro veřejnost zpřístupněn dobový tábor. Jako první návštěvníky přivítal stánek ČsOL a bratři v dobových uniformách, kteří přítomným představili nejen práci ČsOL, ale povykládali o historii legií i o výzbroji a výstroji, která byla vystavena vedle stánku. Velké pozornosti se právem dostalo vzácnému automobilu Ford T, který využívali legionáři ve Francii. V přilehlé budově si návštěvníci mohli prohlédnout putovní výstavu o vzniku Československa. Na stěně fary nechyběla ani připomínka jiné historické události, a to na ten den připadající smutné výročí srpnové invaze roku 1968. Další kroky návštěvníků již směřovaly do doby druhé světové války. Zahrada fary byla přehledně rozdělena na dvě části. V jedné se veřejnost ocitla v dobovém táboře americké armády, v druhé v táboře našich jednotek ve Velké Británii. Prezentace americké armády představila jednotky Třetí armády, které se v roce 1945 podílely na osvobození západních a jihozápadních Čech. K vidění bylo množství kolové techniky, legendárních osobních vozů Jeep i náklaďáků Dodge a GMC, stany a další táborové vybavení, uniformy, výstroj a výzbroj. Zvídaví návštěvníci si mohli osobně vyzkoušet některé části vybavení, osahat zbraně a jejich repliky, a seznámit se s fungováním americké armády během druhé světové války. Prostor zde měly také americké zdravotní sestry, které byly přiděleny u frontových jednotek a některé se v roce 1945 dostaly i na území Československa.

Dobový tábor našich jednotek byl opravdu pestrý, krom výstavky výzbroje a výstroje mohli návštěvníci nahlédnout do polní kuchyně, prohlédnout si vybavení polní nemocnice či se, v případě pánů, nechat dobově oholit a ostříhat. Všechny výstavky byly doprovázeny zasvěceným komentářem přítomných členů KVH. Nechyběla ani polní pošta, o kterou se staraly členky Roty Nazdar a „Pětačtyřicítka“ Brno v uniformách ATS. Zde si zájemci mohli na památku na papír, či na dobové pohlednice, které bylo možné zakoupit, natisknout razítka polní pošty. I když se akce věnovala zejména pozemním jednotkám, vzpomenuti byli i naši hrdinové v řadách britského Královského letectva (RAF) a to na informačních panelech v táboře.

Hlavní část programu představovaly ukázky výcviku. Diváci tak mohli zhlédnout palbu z kulometu i pásový transportér Universal Carrier v pohybu. Stejně jako na naše vojáky v řadách RAF, tak bylo vzpomenuto i na parašutisty vysílané na území protektorátu, a to formou ukázky, během které byli návštěvníci seznámeni s výzbrojí a výstrojí parašutisty připraveného na seskok a jeho činností těsně po seskoku. Největším lákadlem byly pro diváky britské houfnice QF 25-pounder Mk.II a QF 6-pounder a předvedený výcvik s nimi, který byl zakončen vypálením několika ran se slepou municí, což se setkalo s velkými ovacemi přítomných návštěvníků i později příchozích, kteří s úsměvem oznamovali, kde až střelbu slyšeli. S velkým zájmem se samozřejmě setkala i dobová technika, kterou si návštěvníci prohlíželi a fotografovali. Oficiální program prvního dne skončil v 17 hodin a jeho obdobná podoba probíhala další den opět od desáté hodiny dopolední. Vrcholem pátečního dne však byl „mimo-programový“ průlet letounu Lockheed Beechcraft US Air Force manželů Bezděkových, kteří udělali důstojnou dobovou leteckou ukázku při své cestě z letiště Praha-Letňany na letecký den do Chebu, za což jim patří velký dík. Program akce Cesta domů však nezahrnoval pouze dobové tábory a dynamické ukázky, v rámci vzpomínek na 75. výročí ukončení druhé světové války v Evropě proběhlo několik pietních aktů, přednášek a jízd historických vozidel.

Pietní akty a jízdy historických vojenských vozidel

Část osazenstva dobových táborů vyrazila v pátek v historických vozech na okružní jízdu dlouhou téměř 90 km, během které se zastavila na řadě míst a vykonala několik pietních aktů. Z Myslíva vedla cesta přes Defurovy Lažany, Chanovice do Lnář, kde se kolona zastavila poprvé. Zde byla položena květina u památníku připomínajícího příjezd Československé samostatné obrněné brigády v květnu 1945. Další cesta vedla do Životic u Nepomuku, kde byla položena květina u pomníku místního rodáka a příslušníka 257. perutě RAF Václava Brejchy, který zahynul ve Velké Británii v roce 1941, když se jeho letoun kvůli špatné viditelnosti zřítil do moře. Další možnost prohlédnout si historické vozy i uniformy měly Kasejovice, kde se kolona krátce zastavila na místním náměstí. Následující kilometry jízdy, jejíž plynulost skvěle zajišťovali členové KVH na historických motocyklech, již směřovaly do Klatov. Cestou ještě kolona projela přes Nepomuk a zastavila se na klatovském letišti, kde vyčkávala příjezdu městské policie, která měla zajišťovat bezproblémový průjezd historických vozů městem na náměstí. Zde měli místní obyvatelé i návštěvníci možnost více jak hodinu obdivovat historická vojenská auta a motorky. Když nastal čas návratu, kolona se rozdělila na dvě části. Vozidla s „americkou armádou“ zamířila přes Plánice zpět do Myslíva, zatímco vozy s uniformami našich jednotek ve Velké Británii si udělaly menší zajížďku do Lub u Klatov. V místním lese nazývaném Spálený v prostorách bývalé vojenské střelnice nacisté popravili v období od 31. května do 3. června 1942 73 lidí včetně příslušníků rodin parašutistů Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce z Bernartic. Na tomto smutném místě byla uctěna památka padlých minutou ticha. Poté se i tato část kolony vrátila zpět do Myslíva, aby se zúčastnila dalšího pietního aktu. Ten proběhl v 17 hodin a jeho součástí bylo i odhalení pamětní desky věnované památce členů Československé samostatné obrněné brigády. Před slavnostním odhalením desky krátce promluvila paní starostka Marie Pícková, která svým proslovem dojala nejen sebe, ale i přítomné diváky. Po odhalení desky, u které stáli čestnou stráž členové Roty Nazdar, Tommy & Yankee a místní hasiči, a hymnách se všichni přítomní přesunuli o několik metrů dále k pomníku padlým v první světové válce. Zde položila věnec paní starostka společně s tajemníkem projektu Legie 100 br. Jiřím Charfreitagem, čestnou stráž zajistili členové ČsOL. Vyvrcholením pátečního programu bylo slavnostní poklepání na základní kámen muzea, které vznikne právě v prostorách fary. Pro zájemce byla ještě připravena přednáška historika Vojenského historického ústavu Jiřího Plachého na téma „Čs. sam. obr. brigáda v západních Čechách od návratu po zrušení“.

Sobotní „mimo táborový“ program začal v 16 hodin odjezdem historických vozidel do Chanovic, kde byl připraven program pro veřejnost. Historická kolona dorazila na místní zámeček, kde ji již čekalo několik desítek lidí. Zájem o prohlédnutí dobové techniky měli jak malí, tak velcí návštěvníci. Na 17. hodinu byl naplánovaný pietní akt u pamětní desky připomínající příchod americké 90. pěší divize a Československé samostatné obrněné brigády. Květinové dary zde postupně položili starosta Chanovic Petr Klásek Černický a br. Tomáš Jambor s br. Jiřím Charfreitagem. Poté se přítomní přesunuli do zámeckého parku k pomníku obětem válek, kde stejně jako u předchozího památníku stáli čestnou stráž bratři z ČsOL a členové KVH v dobových uniformách. Také zde položil pan starosta květinu a společně s ostatními uctil minutou ticha památku padlých. Pak již nastal čas návratu do Myslíva, kde pomalu končil sobotní oficiální program pro veřejnost, jehož vrcholem byla přednáška br. Vladislava Severýna o paraskupině Barium.

Dle slov účastníků a návštěvníku lze říci, že akce Cesta domů 2020 byla velmi úspěšná a kladně hodnocena. Navzdory velmi teplému počasí, které v pátek po programu „vyhnalo“ nejednoho účastníka do blízkých koupališť, a sobotnímu odpolednímu lijáku si všichni akci velmi užili a byli rádi, že se ji i přes současnou situaci podařilo uskutečnit. Na závěr se sluší poděkovat – všem organizátorům a účastníkům akce za skvěle odvedenou práci. Ministerstvu obrany ČR, Československé obci legionářské a všem sponzorům za poskytnutí finančních prostředků, paní starostce Marii Píckové a obci Myslív za poskytnutí zázemí a za občerstvení, starostkám a starostům výše uvedených měst a obcí. Všem návštěvníkům nejen v Myslívě, ale i na trase průjezdu historických vozidel. Zaměstnankyním pobočky Coop v Myslívě za jejich ochotu a zajišťování chlazených nápojů v tropických dnech. Děkujeme a věříme, že se brzy všichni zase ve zdraví sejdeme.

text: Marcela Volfová, Petr Tolar

foto: Marcela Volfová, Dušan Klavík

Převzato ze stránek ČsOL.