100 let vzniku Praporu útočné vozby

06 Čvc 100 let vzniku Praporu útočné vozby

Ve čtvrtek 7. července je tomu sto let, kdy byl ustanoven Prapor útočné vozby. Jednalo se o významnou změnu, kdy dosavadní Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.) na základě výnosu M.N.O. čj. 557467 bylo změněno na prapor. Prapor útočné vozby (P.Ú.V.) existoval až do 15. září 1933, kdy došlo k jeho povýšení na pluk. Toto období je nejvýznamnější z hlediska rozvoje naší útočné vozby, kdy se z počátku řešil vývoj a nákup obrněných automobilů, později tančíků a následně i lehkých tanků.  Až po vzniku Praporu útočné vozby, v době relativního klidu, započal v Milovicích výcvik nováčků, jež měli být zařazeni k bojovým útočným vozům. V době vzniku disponoval prapor ÚV šesti soupravami obrněných vlaků, patnácti obrněnými automobily, jedním tankem, šesti nákladními a třemi osobními automobily a jedním motocyklem. V důsledku výnosu M.N.O. čj. 557467/boj. ze dne 1. července se prozatímně organizoval Prapor útočné vozby od 14. července na: velitelství praporu útočné vozby s hospodářskou a technickou správou, cvičnou rotu, náhradní rotu a augmentační skladiště.  V sobotu 22. července byl velitelstvím P.Ú.V. vydán první denní rozkaz.

obr. Sešit sloužící k zapisování prvních denních rozkazů Praporu útočné vozby. (VÚA – VHA)

obr. Technika P.Ú.V. fotografován v Milovicích, zprava tank Renault FT, obrněné automobily Škoda-Fiat-Torino a Škoda-Praga  L. (sbírka Jaroslav Špitálský)