Benešovi muži

benesovi_muzi_LOGO

Nadklubové zájmové uskupení, s cílem důstojně reprezentovat historii Československé armády ve Velké Británii 1940-45.

 

Za cíl si klade formou veřejných prezentací v dobových stejnokrojích, připomínat úlohu československého západního odboje. Toto nepolitické a nevýdělečné sdružení je složeno z mužů dobrovolníků, věnujících svůj volný čas a úsilí pro společnou práci k důstojné propagaci čs. západního odboje za druhé světové války. Sdružení není klub vojenské historie, ani nemá za cíl přetahovat muže z jiných klubů. Je myšleno jako nad-klubová instituce, sloužící k tomu, aby bylo možno sestavit jednotku z vlastenecky smýšlejících mužů, kterým toto období něco říká, a kteří cítí potřebu, alespoň z části splatit dluh, který u našich veteránů máme. Pevným pravidlem je však perfektní stejnokroj, výstroj, výzbroj, upravený vzhled, a znalost historie v rozsahu nutném pro naší činnost.

Členem sdružení se může stát každý bezúhonný muž ve věku od 16 let přiměřené fyzické zdatnosti. Výstrojní požadavky jsou tvrdé a řídí se sdružením vydaným výstrojním předpisem, sestaveným dle archivních dokumentů z daného období. Podmínky jsou závazné pro všechny členy bez rozdílu a netoleruje se žádná výjimka. Pro sólisty ve sdružení není místo, základním pravidlem je jednotnost a kvalita. Nutná vybavenost pro vstup do sdružení je řešena ve dvou stupních: základní – nutná pro vstup do sdružení, a úplná – po určité době po vstupu, podle harmonogramu schváleného členstvem. Správný vzhled není ale vše co je třeba k činnosti ve sdružení, neméně důležitý je výcvik dle dobových předpisů na pravidelných cvičeních. Ty jsou nutné, abychom mohli důstojně prezentovat veřejnosti nejenom správné vojenské vystupování při ukázkách výcviku, ale abychom zvládli činnost spojenou s pietními vzpomínkami, vojenskými pohřby, čestnou stráží u pomníků apod.

V současné době toto uskupení, mimo jednotlivců, sdružuje několik klubů vojenské historie:

Rota Nazdar o.s., KVH Pětačtyřicítka Brno o.s., KVH Erika Brno o.s., KVH Čeští Lvi o.s., KVH České Budějovice.

Benešovi muži již dokázali společnými silami uspořádat celou řadu vzpomínkových a propagačních akcí u nás i v zahraničí. Sdružení má potenciál kumulovat kolem padesáti stejně vystrojených mužů, velké množství vojenské techniky, výzbroje, stanů, polního a dalšího vybavení pro rozsáhlou presentaci.

P9080205 Benešovi_muži_9

 

Ačkoli název „Benešovi muži“ napovídá, že jde primárně o mužskou záležitost, opak je pravdou a je třeba vyzdvihnout, že obrovskou podporou a ozdobou sdružení jsou i ženy a dívky představující ATS a Československý červený kříž.

Se lvem na blatníku

Po 70 letech se do Prahy vrátí Československá samostatná obrněná brigáda. Spolu s přáteli z Benešových mužů připomeneme v rámci Pražské muzejní noci návrat našich vojáků a techniky z bojů u francouzského Dunkerque na konci 2. světové války. V pátek 12. června vyroste vedle Národního památníku na Vítkově dobový tábor československých vojáku z Anglie a bude zde až do neděle 14. června. Náš klub a přátelé (Pětačtyřicítka Brno, Erika Brno, Čeští lvi, KVH České Budějovice a mnoho dalších), kteří společně tvoří nadklubové uskupení Benešovi muži, připomeneme 70. výročí návratu našich vojáků ze západu do vlasti. Splácíme jim obrovský společenský dluh ...
Značka Pro Pokračování Textu