Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

Traktory Praga MT

Jaroslav Špitálský Foto: VÚA-VHA, podnikový archiv ČKD, sbírka autora a Difrologického klubu. Obr. První vyrobený prototyp Praga MT. Pohled na zadní část, kde je vidět na ostruze sklopená sedačka, pod kterou je upevněn hever a za motorem je umístěn naviják.    Do dnešní doby se o zkouškách a využití lehkých dělostřeleckých traktorů Praga MT nedochovalo mnoho informací. V odborné literatuře se autoři o těchto vozidlech zmiňují jen okrajově, a přitom se jedná o první stroje domácí výroby s čistě housenkovým (pásovým) pojezdovým ústrojím. Doufám, že čtenáře znalé obohatím o pár dosud nepublikovaných informací a ty ostatní zaujmu článkem o málo známých pásových ...
Značka Pro Pokračování Textu

Cvičná stolice pro výcvik řidičů tanků

Jaroslav Špitálský Foto: ŠKODA podnikový archiv, sbírka Jiřího Zahradníka obr. Střední tank Cromwell fotografovaný během cvičení v Milovicích v roce 1946.    Historie se opakuje, což nám krásně dokládá vývoj a zavedení výcvikových pomůcek pro řidiče bojových útočných vozů. V květnu 1938 naši důstojníci navštívili britskou školu útočné vozby v Bovingtonu, kde jim byl předveden trenažer (tehdy se užíval název trenažór) pro výcvik řidičů tanků. V letech 1936 byla v Československu zahájena výroba Lehkých tanků vz. 35, které se ovládaly pomocí stačeného vzduch. Řízení těchto bojových vozů bylo tak složité, že dle tvrzení důstojníků útočné vozby, se řidiči tyto stroje nenaučili řídit ani za dva ...
Značka Pro Pokračování Textu

Rumunské stříkačky

Jaroslav Špitálský Vážení čtenáři k sepsání krátkého článku o policejních automobilech Praga-TN SPE mě přiměla fotografie, kterou mi poslal kamarád Martin Říha. Díky ní jsem se nadšeně pustil do vyhledání archivních spisů majících spojitost s tímto obrněným automobilem. Se smutkem jsem konstatoval, že o výrobě a prodeji Praga-TN SPE se dochovalo v archivech velmi málo informací a v tuto chvíli si dovolím zpochybnit práce, které do této doby byly o těchto vozech sepsány. Opravdu jsem poctivě prošel zápisy z ředitelských porad, kartony obsahující spisy nabídek obrněné techniky zahraničním zákazníkům, žádosti MNO o schválení předvedení pancéřových vozů zahraničním zájemcům, zápisy o návštěvách v ČKD, atd. V mém ...
Značka Pro Pokračování Textu

Pták, který koná vojenskou službu

Jaroslav Špitálský Nejprve si dovolím citovat dobovou definici: „Pojítko jest prostředek (zařízení), kterým můžeme spojiti dvě nebo více míst tak, že se mohou navzájem dorozuměti. Tím vzniká spojení. Spojení potřebuje v armádě každý velitel (aby mohl dávati rozkazy), každá podřízená jednotka (aby mohla dostávati rozkazy a podávati hlášení), každá zbraň a každá služba. Pojítka rozdělujeme takto: 1. Elektrická: telegraf, radiotelegraf, telefon a telegraf zemní. 2. Optická: optický telegraf, terče, rakety a ohňostroje, paže, praporky. 3. Akustická: píšťaly, trubky, zvony, sirény atd. 4. Balistická: vzdušná torpéda, pouzdra pro vrhání zpráv z letadel. 5. Spojky: běžec, cyklista, jezdec, motocyklista atd. 6. Poštovní ...
Značka Pro Pokračování Textu

Npor. Václav Dostal

(zveřejněno s dovolením autora článku Mudr. Viléma Hofmana) Dne 9. května 1915 padl v bitvě u Artois první důstojník československých legií ve Francii por. Ing Václav Dostal spolu s dalšími bojovníky za svobodnou vlast. Toho dne byla poprvé do bojů nasazena rota Nazdar složená z československých dobrovolníků. Bohužel, pro velké ztráty přestala na konci tohoto dne existovat. Je to vlastně symbolické, že 30 let před tím, než skončila druhá světová válka, padl za svobodu vlasti v 1. světové válce upřímný a zanícený vlastenec Ing Václav Dostal, můj prastrýc. A letos vzpomínáme již  70. Výročí, kdy utichly zbraně v Evropě, kdy skončila nejkrvavější válka v dějinách lidstva ...
Značka Pro Pokračování Textu