Odborné historické články

V této sekci naleznete různé odborné historické články týkající se československé armády od roku 1914 do roku 1945. Archivují se zde všechny odborné články z titulní strany.

100. let zavedení tanku Renault FT do čs. armády.

Před sto lety dne 14. ledna 1922 byl na základě „výn. M.N.O. čj. 504761/boj.ex.1921“ dopraven k V.Z.B.Ú. do Milovic první tank Renault, který obdržel číslo 51 ...
Značka Pro Pokračování Textu

Od tzv. „Rade Raupen“ k bojovému vozu KH-60

Jaroslav Špitálský V průběhu Světové války došlo k rychlému vývoji vozidel s housenkovým pojezdovým ústrojím, poháněných spalovacími motory. Jednalo se o tzv. tanky a dělostřelecké traktory. Také byl učiněn pokrok v konstrukci dělostřeleckých traktorů s kolovým pojezdovým ústrojím. Nově vzniklá československá armáda disponovala několika traktory a B.E. vlaky k tažení těžkých děl (B.E. vlak byl tzv. „silniční vlak“ i když se mohl pohybovat i po kolejích – vedoucí motorgenerátorový vůz vyráběl energii pro elektromotory každého připojeného vozu; autor koncepce F. Porsche. V druhé polovině 30. let jsou B.E. vlaky používány k dopravě pancéřových prvků pro čs. opevnění.). Od roku 1918 byl v Republice Československé sledován světový vývoj dělostřeleckých traktorů ...
Značka Pro Pokračování Textu

Mjr. Antonín Valčík

Dne 19.1.1984 zemřel v Prostějově Mjr. v.v. Antonín Valčík, příslušník československého západního odboje. Narodil se 19.2.1915 v Hranicích na Moravě, kde se vyučil elektrotechnikem. Po absolvování vojenské školy leteckého dorostu v Prostějově, tam zůstal jako délesloužící poddůstojník – instruktor. Po německé okupaci a likvidaci čs. armády v roce 1939, byl zaměstnán jako cestář, později jako zřízenec okresního úřadu v Prostějově a jako elektrotechnik. Za protektorátu vykonával různou protistátní odbojovou činnost, za což byl jako podezřelý nasazen k OT v Německu. Odtud se mu podařilo dostat do Francie, kde pracoval v přístavu Saint Nazaire. Tam, ve spojení s místními partyzány, prováděl ...
Značka Pro Pokračování Textu

Pancéřový automobil PA-I

Jaroslav Špitálský    Koncem roku 1918 disponovala nově vzniklá československá armáda několika obrněnými vlaky a dvěma obrněnými automobily typu Lancia. V následujícím roce se během vojenských operací na Slovensku projevila aktuální potřeba mobilních a účinných zbraní. Proto jsou v druhé polovině října 1919 čs. strojírny vyzvány k předložení návrhů nových obrněných vozů. V průběhu roku 1920 „Akciová společnost, dříve Škodovy závody, se sídlem v Plzni“ (dále jen Škody závody) dodává dvanáct „Improvisovaných obrněných automobilů Škoda-Fiat BL“. Bojová hodnota a spolehlivost těchto vozů je nízká, čehož jsou si vědomi jak zástupci naší branné moci, tak i konstruktéři Škodových závodů. Proto „škodovácká“ konstrukční kancelář začne okamžitě pracovat na ...
Značka Pro Pokračování Textu

rtn. František Morávek

Narodil se 7. července 1913 v obci Horní Roveň (okr. Pardubice) v rodině rolníka. České národnosti, římskokatolického vyznání. Vychodil obecnou školu, tři třídy měšťanky a dva ročníky pokračovací školy. Vyučený zedník, před vojnou pracoval také jako zemědělský dělník. Dne 1. listopadu 1933 nastoupil základní vojenskou službu u 1. roty pěšího pluku 25. Dosáhl hodnosti desátníka (na svobodníka povýšen 1. června 1934 a na desátníka 1. března 1935). V polovině září 1936 přemístěn k 9. rotě a 1. listopadu odešel do I. zálohy. Již o šestnáct dní později mu však bylo povoleno konání další činné služby a poslední listopadový den se ...
Značka Pro Pokračování Textu