Tanky Tag

24 Srp Tankaři v Lichkově – report z akce

V sobotu 20. srpna proběhla již tradičně akce ve vojenském pevnostním muzeu Lichkov, tentokrát tématicky nazvaná "Tankaři v Lichkově". Akci uspořádala Rota Nazdar z.s., Československá obec legionářská, Vojenský historický ústav a Forteg za podpory Ministerstva obrany ČR. Po celý den bylo možné spatřit obrněnou...

Read More

17 Srp Tank nebo kolový vůz

Kpt. pěch. Ladislav Hrubeš V posledních letech, zvláště po roce 1930, kdy se projevil úspěch anglické konstrukce lehkého útočného vozu a kdy po důkladných zkouš­kách bylo nalezeno přijatelné řešení pro podvozek rychlého pásového vo­zidla, počala myšlenka o použití rychlých, malých a poměrně lehkých útočných vozů zajímat i...

Read More

15 Srp Zavedení tančíků do výzbroje

Jaroslav Špitálský V říjnu 1929 navštívil přednosta III. odboru Vojenského technického ústavu (VTÚ) plk. Bedřich Albrecht anglickou firmu Vickers-Armstrong Ltd., kde mu byl předveden bojový vůz Carden-Loyd Mk.VI. Po návratu plk. Albrecht vypracoval zprávu, v níž Carden-Loyd Mk.VI nadšeně doporučil zařadit do výzbroje. Přestože Ministerstvo národní obrany...

Read More

12 Srp Tančík AH-IV-R

Jaroslav Špitálský V sobotu 17. srpna 2013 v rámci vzpomínkové akce nazvané Kulomety v Lichkově, pořádané v areálu Vojenského muzea Lichkov, se poprvé veřejnosti představila replika tančíku AH-IV-R. Majitelem tohoto pozoruhodného vozidla je Luděk Fiala a Lubomír Smolinský. Stavba repliky trvala sedm let, od samého počátku jsem s kolegou Michalem...

Read More

10 Srp Konstrukce kolohousenkových bojových vozidel a plánovaná reorganizace útočné vozby

Jaroslav Špitálský Na přelomu dvacátých a třicátých let byly v odborném tisku publikovány práce našich i zahraničních autorů o budoucí roli tanků na bojišti. Polemizovalo se o tom, zdali tanky mají poskytovat blízkou podporu pěchotě, nebo operovat samostatně. Dále se řešila palebná síla bojových vozů či otázka jsou-li tanky...

Read More

03 Srp Instrukce pro tanky

Jaroslav Špitálský   Nyní se vraťme zpět až do roku 1925, kdy byl pro naší útočnou vozbu uveden v platnost služební předpis Instrukce pro tanky D-IX-1a, jehož název se v pozdější době změnil na Instrukce pro tanky P-IV-1. O pět let později vydalo MNO vojenskou příručku nazvanou Útočná vozba,...

Read More

27 Čvc Výcvik tankařů ve Francii

Jaroslav Špitálský   Vliv Francie na budování čs. branné moci je nezpochybnitelný, např. uvádím: francouzská vojenská mise, studium čs. důstojníků ve Francii na vysoké škole válečné, kursy tankařů ve středisku tanků ve Versailles, nákup tanků Renault, atd. Není divu, že obtížně nalezneme zásadní odlišnosti našich vojenských předpisů od...

Read More

20 Čvc Tanky v sovětském Rusku

V průběhu budování jednotek naší útočné vozby byl sledován vývoj zahraničních obrněných vozidel. Informace se týkaly i snah italských, rakouských či švýcarských o využití bojových vozidel a o jejich použití v součinnosti s pěchotou, jízdou či přezvědy. Značný rozmach zaznamenal také sovětský průmysl, kdy byly vyráběny tanky dle...

Read More

13 Čvc Výcvik tankařů ve Velké Británii

Jaroslav Špitálský V závěru článku věnovanému výcviku střelců ÚV npor. pěch. Ladislav Hrubeš napsal: …některé tankové jednotky cizích armád jsou cvičeny pomůckami, které se nám zdají vojenským přepychem. Domnívám se, že nebude na škodu, když se seznámíme i s výcvikem britských tankařů. V meziválečném období se českoslovenští důstojníci poměrně...

Read More