Tanky Tag

06 Čvc Tankařský výcvik

V roce 1937 odborný tisk uveřejnil dva články npor. pěch Ladislava Hrubeše nazvané Výcvik tankových jednotek a Střelecký výcvik tankových jednotek. Ve stejném roce byl v pozdější době uveřejněn úsměvný článek Řidiči – z trampot vojenského výcviku, a ačkoli je jako autor uveden Láďa Strnad, podle způsobu psaní...

Read More

30 Čvn Kdo to byl J. F. C. Fuller?

Jaroslav Špitálský Generálmajor John Frederick Charles Fuller byl propagátorem myšlenky o malé, plně „strojní a po zuby“ ozbrojené armádě. Jeho odborné studie se v meziválečném období velmi často objevovaly na stránkách odborného tisku. Jeho představa „obrněného pěšáka“ setkala se nejprve v Anglii a později i v řadě západoevropských armád...

Read More

22 Čvn Kapitoly o tanku

   V roce 1936 v odborném tisku publikoval npor. pěch. Ladislav Hrubeš soubor článků pod názvem Kapitoly o tanku. Autor získal prvé zkušenosti s bojovými vozy u PÚV v roce 1927. Jeho texty jsou psány jednoduše a přesto poutavě tak, že i řadového vojína dokázal podrobně seznámit s problematikou útočné vozby. Text...

Read More

15 Čvn První vozidlo československé konstrukce s housenkovým pojezdovým ústrojím

Jaroslav Špitálský Ministerstvo národní obrany (MNO) zakoupilo ze studijních důvodů v letech 1921 – 1924 sedm tanků Renault FT. MNO mělo značný zájem na zavedení tanků do výzbroje a dále na pořízení traktorů s kombinovaným či pásovým pojezdovým ústrojím. Nákup těchto vozidel v zahraničí byl drahý a v případě válečného konfliktu...

Read More

08 Čvn Hledání cesty k zahájení výroby tanků v RČS

Jaroslav Špitálský Dalším důležitým mezníkem pro budování útočné vozby se stala sobota 14. ledna 1922, kdy byl do Milovic dopraven první tank. Jednalo se o Renault FT vyzbrojený dělem, který z počátku sloužil k základnímu seznámení s tímto, pro na naše vojáky, novým bojovým prostředkem. O změně Velitelství zvláštních bojových...

Read More

01 Čvn Velitelství zvláštních bojových útvarů

Jaroslav Špitálský Po ukončení Světové války zůstaly tanky ve výzbroji vítězných mocností (USA, Francie a Velké Británie). Také sovětskému Rusku se podařilo v letech 1919 a 1920 v bojích s armádami generálů Wrangela a Děnikina ukořistit větší množství tanků anglické a francouzské provenience. I ostatní evropské státy se snažily...

Read More

25 Kvě Britské tanky

Ing. Bedřich Heigl Těžké tanky. Tanky „Mark I. – III.“   Obr. 1 Mužský tank „Mark I.“   Obr. 1. ukazuje tank „Mark I.“, který se objevil dne 15. září 1916 po prvé na bojišti. Byl to těžký tank o váze 28 tun, asi 8 m dlouhý a měl kosočtverečný tvar,...

Read More

18 Kvě Vznik tanků

Jaroslav Špitálský V průběhu Světové války, především na Západní frontě, probíhala takzvaná poziční válka. Miliónové armády na bojišti vybudovaly „stokilometrovou zákopovou síť“, chráněnou kulometnou palbou a soustavou překážek z ostnatých drátů. Mezi zákopy nepřátelských stran se nacházela země nikoho, právě v této oblasti probíhaly každodenní útoky ve snaze...

Read More

06 Kvě Plovoucí tanky F-IV-H

Jaroslav Špitálský obr. Prototyp F-IV-H/II.   V druhé polovině října 1936 Vojenský technický a letecký ústav (VTLÚ) vyzval Škodovy závody (ŠZ) a ČKD k předložení nabídky na dodávku obojživelného tanku. V pátek 29. ledna 1937 strojírna ČKD odeslala nabídku s konstrukčním řešením dvou alternativ plovoucích tanků Ministerstvu národní obrany (MNO). O den...

Read More

31 Bře Střední tank Praga V-8H

Jaroslav Špitálský Ačkoliv se to nezdá, vývoj veškerých středních tanků v předválečném Československu souvisí i s konstrukcí bojových vozů s kombinovaným pojezdovým ústrojím (kola a pásy, vozidla též nazývány kolohousenky). V květnu 1934 Vojenský technický a letecký ústav (VTLÚ) zpracoval zprávu Kombinované útočné vozy – rozklad o situaci, ve které...

Read More