Antimony 2023 – 80. výročí tragického konce paraskupiny

V sobotu 14.1.2023 od 14 hodin se v Rovensku pod Troskami uskuteční vzpomínka na paraskupinu Antimony. Od tragického konce tohoto desantu uplyne 80 let. Vzpomínka bude spojena s jednodenním programem, který bude zahrnovat výstavu operačního materiálu paraskupin, přednášku i promítání filmu o Antimony ...
Značka Pro Pokračování Textu

Vzpomínka na arm.gen. Aloise Lišku 12.11.2022

Rota Nazdar a obec Malá Skála vás zvou na tradiční vzpomínku na armádního generála Aloise Lišku, která se uskuteční u pamětního obelisku před jeho rodným dome, v Záborčí u Malé Skály. Sobota 19. listopadu 2022 od 14.00 ...
Značka Pro Pokračování Textu

Npor. Václav Dostal

(zveřejněno s dovolením autora článku Mudr. Viléma Hofmana) Dne 9. května 1915 padl v bitvě u Artois první důstojník československých legií ve Francii por. Ing Václav Dostal spolu s dalšími bojovníky za svobodnou vlast. Toho dne byla poprvé do bojů nasazena rota Nazdar složená z československých dobrovolníků. Bohužel, pro velké ztráty přestala na konci tohoto dne existovat. Je ...
Značka Pro Pokračování Textu

100 let vzniku Praporu útočné vozby

Ve čtvrtek 7. července je tomu sto let, kdy byl ustanoven Prapor útočné vozby. Jednalo se o významnou změnu, kdy dosavadní Velitelství zvláštních bojových útvarů (V.Z.B.Ú.) na základě výnosu M.N.O. čj. 557467 bylo změněno na prapor. Prapor útočné vozby (P.Ú.V.) existoval až do 15. září 1933, kdy došlo k jeho povýšení na pluk. Toto období je ...
Značka Pro Pokračování Textu