Rumunské stříkačky

Jaroslav Špitálský Vážení čtenáři k sepsání krátkého článku o policejních automobilech Praga-TN SPE mě přiměla fotografie, kterou mi poslal kamarád Martin Říha. Díky ní jsem se nadšeně pustil do vyhledání archivních spisů majících spojitost s tímto obrněným automobilem. Se smutkem jsem konstatoval, že o výrobě a prodeji Praga-TN SPE se dochovalo v archivech velmi málo informací a v tuto ...
Značka Pro Pokračování Textu

Vzpomínka na paraskupinu Barium, 21.1. 2023 Žamberk

Opět po roce uctíme památku tragického konce paraskupiny Barium v Žamberku - osadě Polsko, u domu rodiny Žabkových ...
Značka Pro Pokračování Textu

Pták, který koná vojenskou službu

Jaroslav Špitálský Nejprve si dovolím citovat dobovou definici: „Pojítko jest prostředek (zařízení), kterým můžeme spojiti dvě nebo více míst tak, že se mohou navzájem dorozuměti. Tím vzniká spojení. Spojení potřebuje v armádě každý velitel (aby mohl dávati rozkazy), každá podřízená jednotka (aby mohla dostávati rozkazy a podávati hlášení), každá zbraň a každá služba. Pojítka rozdělujeme ...
Značka Pro Pokračování Textu

Antimony 2023 – 80. výročí tragického konce paraskupiny

V sobotu 14.1.2023 od 14 hodin se v Rovensku pod Troskami uskuteční vzpomínka na paraskupinu Antimony. Od tragického konce tohoto desantu uplyne 80 let. Vzpomínka bude spojena s jednodenním programem, který bude zahrnovat výstavu operačního materiálu paraskupin, přednášku i promítání filmu o Antimony ...
Značka Pro Pokračování Textu